Skip to content

Lars Oskan-Henriksens tale ved åbningsreceptionen for Copenhagen Pride Week

Wilfred Gachau

Om

Taler

Lars Oskan-Henriksen
Politisk forperson for Copenhagen Pride

Dato

Sted

Eigtveds Pakhus, København

Tale

Kære minister, medlemmer af Folketinget, kære gæster. 
Jeg vil gerne, på vegne af Copenhagen Pride,  takke regeringen for igen i år at være værter for en reception i anledning af Copenhagen Pride Week. I år fejrer vi under sloganet: Come together, som en opfordring til sammenhold og med en påmindelse om, at der er stærke kræfter, som ser en mission i at splitte os og dermed svække os.  
Til dem vil jeg sige, at deres bestræbelser, gør os kun endnu fastere besluttet på at stå sammen. Det er sådan vores bevægelse altid har overlevet og leveret resultater, og det er den strategi, vi vil fortsætte. Vi er ét miljø, som tæller personer med mange baggrunde og identiteter, men uanset hvor lille eller hvor stigmatiseret en gruppe, man tilhører, under vores rummelige akronym, skal der fra et samlet LGBTQIA+ miljø lyde et løfte: Vi står bag jer. Vi glemmer jer ikke. 
Nogle grupper nyder væsentlig større lighed end andre. Mange oplever i dag meget lidt af den diskrimination, vi historisk er blevet udsat for. Men vi deler dog alle en historie, som handler om udstødelse og underkendelse, og heldigvis også én, om at stå sammen og løfte de svageste og de mest udsatte op. Det vil vi fortsat gøre – og vi vil konstant minde alle under regnbuefanen om, at vi skal bruge vores egne minoritetserfaringer til at fremme andres ret til at være og frihed til at leve frit og i tryghed. 
Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at ønske jubilarerne tillykke: Bøssehuset med de 50 år og LGBT+ Danmark med de 75 år. Tak for et langt, tillidsfuldt og godt samarbejde. Med Bøssehuset i 50 og med LGBT+ Danmark i hele 52 år. Det er med særlig glæde at jeg ser både nuværende og tidligere forpersoner og udvalgsmedlemmer blandt dagens gæster. Det giver mig anledning til at takke jer alle for kampen for lige ret og muligheder. Det er alles fortjenste, at vi er nået her til.
I dag tager vi også regeringen i ed på det løfte. Husk os. Støt os. Anerkend os som de, der ved bedst om vore egne liv og behov – og lovgiv fordomsfrit i overensstemmelse hermed. I har muligheden for at gøre liv bedre. I har ovenikøbet et flertal, så vejen er åben. Vi er foreninger med årtiers opsamlet viden - lad os fortælle jer, hvad det er for forbedringer, der er påtrængende, og brug jeres magt til at sætte mennesker fri. Vi er organisationer med lang og bred erfaring, og vi har den ekspertise, I har brug for. Der er masser af misinformation derude og mange har en interesse i at begrænse vore liv. Vi regner med jer som vore allierede. 
Traditionen med en reception i anledning af Copenhagen Pride Week er efterhånden en del år gammel. Ved den første, som var i statsministeriet, fødtes  ideen om at benytte receptionen til at  at lancere nye initiativer på LGBTI+ området.  Det er ikke altid, det er lykkedes med at få det til at passe tidsmæssigt, lad det være, som det er, men der er et par efterslæb, som vi nu har gjort opmærksom på i et par år, og som der er givet løfte om. Det er faktisk også OK i det mindste at få fulgt op på dem.  
Det aller vigtigste er det løfte, der afgaves i 2019, om at sikre mulighed for juridisk kønsskifte til transkønnede børn, så de kan gå i skole og til sport, tage på familieferier og på biblioteket med identitetspapirer, som svarer til deres kønsudtryk og identitet. Mens vi har ventet er fire årgange begyndt i skole uden den tryghed, og problemet med at transkønnede børn isolerer sig for at undgå situationer, de ikke føler sig sikre i, består. Og det er ikke gjort med en vurdering fra justitsministeriet, der opstiller en række hviser, mener og usikre forudsætninger, det skal naturligvis forankres i en lovgivning, som giver retssikkerhed. 
Og så ser vi frem til at resultaterne af arbejdsgruppen der er nedsat til at se på Regnbuefamiliernes ligestilling forhåbentlig udmønter sig i konkrete forslag inden vi står her igen i 2024. 
Jeg siger ikke dette for at skyde på regeringen, men for at understrege, at det drejer sig om virkelige mennesker og ægte liv. Små mennesker, som vi ikke beskytter så godt, som vi kan, og som vi har givet løfte om. Det er børn, som vi hver dag svigter, indtil den lovede lovændring er på plads. Så: Når vi står her i dag, er det for at fejre, men det er også for at stille forventninger til hinanden. Forventninger om, at på ord følger handling. 
Det er også hvad der ligger i Come together – at vi står sammen - alle de gode kræfter - og handler for forbedring af menneskers liv. 
Med de ord vil jeg bede jer – sammen med mig, om at hæve jeres glas for fortsat sammenhold og fremgang for alle LGBTI+ personers rettigheder her og overalt. 
Glædelig Copenhagen Pride 2023. 

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret