Skip to content

Margrethe Vestagers tale ved Radikale Venstres landsmøde

European Parliament from EU

Om

Taler

Margrethe Vestager
Politisk leder for Radikalde Venstre

Dato

Sted

Hotel Nyborg Strand

Tale

Lad mig begynde med at afsløre en ting: Årets parringsdans mellem
regeringen og Dansk Folkeparti om Finansloven er præcis ligeså forudsigelig,
som den var sidste år. Og forrige år for den sags skyld. Og året før... Det er
blevet et ritual. 
I år er det regeringens chefideolog Claus Hjorth, der omhyggeligt tager noter,
mens Kristian Thulesen-Dahl dikterer. Betegnelsen chefideolog er dog en
kende misvisende. Claus Hjorth er strengt taget det nærmeste regeringen
kommer en rengøringsassistent: Han rydder op, når forholdet til Dansk
Folkeparti bliver for anstrengt og skiller sig behændigt af med diverse
kommissions rapporter. Når Claus har ryddet op, er Pia glad, og ethvert håb
om reformer er forsvundet som dug for solen. 
Og selv Venstre og Konservative i disse dage slår sig lidt i tøjret over Dansk
Folkepartis krav, vil vi, når forhandlingerne er slut, igen se Pia Kjærsgaard og
Venstre i et solidt favntag på finansministeriets trappe, mens de konservative
som en betuttet konfirmand er blevet klemt. Igen. 
Ja, jeg er fuldstændig sikker på, at både slaget om udlændinge, Metock-dom
og Lomborg vil blive tabt af regeringen. Og selv om Connie Hedegaard måske
vil få en smule sværere ved at se sig selv i spejlet op til klimakonferencen, og
Birthe Rønn flankeret af Kristian Thulesen Dahl og Peder Skaarup skal
foregive at være ministeren, vil livet gå videre. For i regeringen er det Pia
Kjærsgaard, der sidder ved rattet, sådan har det været i 8 år, og sådan bliver
det også de sidste to. 
Men der sker også andre vigtige ting i dansk politik. Statsministeren har
eksempelvis nedsat et burkaudvalg. Vist nok oven i købet et hurtigt
arbejdende et. Eller som det engelske tidsskrift The Economist formulerede
det under overskriften Skyd hundehvalpen: Hunde - ikke recession eller
arbejdsløshed - er Danmarks største problem. 
Og sådan kunne det godt se ud, udefra. At vi er en nation, der midt i den
største økonomiske krise siden 30'erne, har kastet alle vores kræfter ind i en
diskussion om burkaer og kamphunde. 
For nyheder, også de hjemlige, skvulper over og rammer udlandet. Det er
ikke kønt, det de ser. 
Efter en burka diskussion, hvor troværdigheden er rendt af Lene Espersen
som mascara i regnvejr, efter vores Justitsminister har vist sig at gå mere op
i længden på hundesnore end at få løst bandekrigen kunne det godt være, at
projekt Branding Denmark skulle have lidt flere penge på næste års finanslov. 
Men det stopper desværre ikke der. Danmark er ved at udvikle sig til et land,
hvor ingen enkelt sag er for lille for os politikere på Christiansborg. Ligegyldigt
om den så strider mod både grundlov og det enkelte menneskes
retssikkerhed. 
Seneste skud på stammen er farcen om våbenloven. Nu hvor politikerne
oplever konsekvenserne af deres stramninger - at en ung fyr, der havde brugt
en hobbykniv på sit arbejde og glemt den i bilen skal syv dage i fængsel. At
en lystfisker, der havde begået samme synd og efterladt sin fiskekniv i bilen,
også har udsigt til en uge i fængsel - står de selv samme politikere, der
stemte loven igennem, i kø ved håndvasken med undskyldninger om, at det
ikke var sådan loven skulle forstås. Det var ikke sådan, den skulle bruges. Jo
det var! For det var sådan, I skrev den. Og det var blandt andet derfor
Radikale Venstre stemte imod. 
Så kære Justitsminister, se fadæsen i øjnene, lad hundesnoren ligge og
ændrer knivloven nu. Bagefter kan du i øvrigt gøre en indsats for at få løst
bandekrigen i stedet for blot at skyde skylden på politikerne i København. Det
er simpelthen for billigt.
Asyl 
Natten til den 13. august var en særlig nat. Det var den nat politiet ryddede
Brorsons Kirke på Nørrebro for irakere. Og endnu engang var hjemlige
indenrigspolitiske begivenheder med til at tegne et billede af Danmark i
udlandet. 
Et billede af Danmark, der sender afviste asylansøgere ud af landet i ly af
mørket. Et billede af Danmark, hvor mennesker bliver afhørt uden en
forsvarer. Et billede af Danmark, hvor vi lader afviste asylansøgere sidde
spærret inde i lejre uden adgang til et liv udenfor. 
Men der er også et andet Danmark. Det mødte jeg dagen efter foran Brorsons
Kirken, hvor op mod 20.000 mennesker havde samlet sig i protest mod
behandling af de afviste irakere. 
Jeg skulle tale foran kirken, før demonstrationen bevægede sig videre mod
Christiansborg. På vejen frem mod kirken gik jeg fra blik til blik. Alvorlige
øjne, tænksomme blikke, afventende udsyn. Der var studerende og gamle
med stok. Unge med metallisk skinnende sort hår, par med cykler og folk på
vej hjem fra arbejde med de netop afhentede børn. Alle havde hørt om
nattens begivenheder og besluttet sig for at bruge et par timer af deres liv på
at deltage i en protest mod nattens begivenheder. Hver og en havde taget
stilling. 
Da jeg stod på ladet af lastbilen foran alle de mange, mange mennesker, der
havde valgt at komme, fik jeg en klump i halsen. Det giver energi at se så
mange sige fra: 
Sige fra overfor 8 år med en forfejlet asylpolitik. Sige fra overfor den benlås
Dansk Folkeparti har lagt Venstre og Konservative i. Sige fra over for et sort
årti, der har ændret Danmark. 
Derfor glæder jeg mig til forandring: Selv om Helle og Villy har travlt med at
male et billede af, at udlændingepolitikken ligger fast - og radikale absolut
ingen indflydelse må få - så er vi allerede enige om mindst en ting: Der skal
gøres op med måden, vi behandler asylansøgerne på. Ingen har fortjent at
blive spærret inde i en nedlagt militærlejr. På ubestemt tid og få deres liv sat
på stand-by. 
Det vil vi gøre op med. Og det ved jeg, at en ny regering også vil gøre op
med. Fremover skal asylansøgere have lov til at bo og arbejde udenfor
centrene. Deres børn skal have adgang til en uddannelse på lige fod med
danske børn og unge. Ingen skal sidde mere end 6 måneder i et asylcenter.
Og ingen skal sendes hjem med mindre det er forsvarligt. 
Det er et Danmark, som vi vil bygge og bygge på.
Økonomi 
Finansministeren sveder. Meget. Vi kan følge hvordan servietten langsomt går
i opløsning når den gang på gang stryges hen over panden. Så køb dog en
ventilator! Men det vil måske være for stor en offentlig investering midt i
regeringens privatiserede krisestyring hvor enhver med penge på bankbogen
er uansvarlig og bør se at bruge dem? Alt imens finansministeren holder igen
på både reformer og fornuftige investeringer. 
Knap 2 år inde i den værste økonomiske krise i mands minde er det tid til at
gøre status. Er vi rustede til fremtiden? Blev den historiske, fantastiske
højkonjunktur brugt fornuftigt? 
Hvordan står det til? 
Et statsoverskud på 60 mia er gået til et statsunderskud på 86 mia. Det er
blevet 146 mia værre på et år. Væksten er på minus 3 procent -
Væksten falder, velstanden falder, beskæftigelsen falder, arbejdsstyrken
falder, konkurrenceevnen falder, produktiviteten falder, eksporten falder,
andelen af unge, der får en ungdomsuddannelse falder og falder. Det er skidt.
Det eneste, der stiger er arbejdsløsheden og gælden. Det er lige så skidt. 
Erhvervsklimaet nyder ikke godt af global opvarmning. Erhvervsklimaet bliver
køligere - konkurrenceevnen falder. 
Samtidig tårner problemerne sig op foran os. Mange af de mennesker, der har
ydet deres bidrag til at opbygge det velfærdssamfund, som vi har nu, går på
en velfortjent pension. Det er læreren, der går fra 8.v. Det er
anæstesisygeplejersken, der overlader arbejdet på operationsstuen til færre
kolleger. 
Regeringen har ikke overblik. Finansministeren har nu for tredje gang i træk
måtte justere sine forventninger ned: Det er blevet værre end forventet. 
Samtidig er Danmark det eneste OECD-land, der ikke har indbygget
langsigtede vækstinitiativer i sine krisepakker. Men det kan strengt taget ikke
undre - for finansministeren har gang på gang pointeret, at han ikke vil have
en vækstpakke. 
I stedet spørger finansministeren hvad oppositionen vil. 
Lad mig fortælle, hvad Radikale Venstre vil -
Vi vil gennemføre en vækstpakke på 25 mia kr. over 2 år - 10 mia. kr. det
første år. Vækstpakken indeholder målrettede investeringer i forskning,
uddannelse og en forbedret klimaindsats. Det ruster Danmark til tiden efter
krisen og skaber ca. 25.000 nye jobs. En sådan vækstpakke kræver
finansiering. Radikale Venstre vil finansiere vækstpakken gennem reformer af
efterløn, dagpenge og skat. Reformerne giver et større økonomisk råderum i
fremtiden. Og det lukker det varige hul i den offentlige økonomi på mindst 10
mia. kr., som regeringen har skabt med sin reformløse økonomiske politik
Vismændene har sagt det gang på gang: 
Vi har tre muligheder: 
1) Vi kan skære i velfærden. 
2) Vi kan sætte skatten op. 
3) Vi kan gennemføre reformer, der sørger for den arbejdskraft, der er brug
for - lærere i skolerne, medarbejdere på hospitalerne, til virksomhederne. 
For os er det er et klart valg: Vi vil hverken skære i velfærden - til børn, syge,
ældre med behov for pleje - eller sætte skatten op. Derfor har vi valgt
reformvejen.
Kommunalvalg og tillidsreform 
Tillid, respekt, ansvar. Ord, der karakteriserer en helt anden verden end
ordene kontrol, mistillid, centralisering. 
Kontrol, mistillid, centralisering. Det har vi fået meget af. For meget af. 
Kommunalreformen betød endnu flere regler og endnu mere kontrol baseret
på en grundlæggende mistillid til kommunerne og til de medarbejdere, der
giver velfærdssamfundet liv hver eneste dag. Jeg tror aldrig tidsspildet har
været større hos lærere, socialrådgivere, pædagoger. Det kan ikke være
rigtigt, at veluddannede medarbejdere med engagerede ledere skal bruge så
meget tid på papirarbejde. Der er børn, mennesker, der er syge og ældre med
behov for pleje, der har behov for dem! 
Pyt med kontrollen, hvis det virkede! Det gør det ikke! Der er ikke noget, der
tyder på, at kontrol og papirarbejde giver medarbejdere større arbejdsglæde
og engagement i borgerens vilkår. Tværtimod. 
Det skal der laves om på. Og radikale i kommunerne er allerede begyndt.
I Århus satte radikale det på dagsordenen ved budgetforligt 08. Den radikale
rådmand Peter Thyssen kunne tilfreds konstatere, at" Det er faktisk en stille
revolution, som Radikale Venstre har fået indført i Århus Kommune, som nu
kan blive foregangskommunen for at vise medarbejdere mere tillid og
afbureaukratisere papirvældet". Heller ikke i Århus Kommune er der et stort
økonomisk råderum og netop derfor giver det ekstra god mening at frigøre
medarbejderne og deres tid fra papir og kontrol. 
Også i Kolding og i Høje Tåstrup har radikale været i gang med at fjerne
unødigt og hæmmende papir og kontrol.
Derfor er der brug for radikale i kommunalbestyrelser og regionsråd landet
over! 
I det radikale arbejde i kommunalbestyrelser og regionsråd får
velfærdssamfundet et ansigt. Det er her, der hårde prioriteringer skal
foretages i hverdagen - her mødes borgerne og politikerne direkte i
diskussionen om en skole skal nedlægges eller lægges sammen med en
anden; om der skal være flere eller færre busafgange; om maden i
børnehaven skal være lavet på stedet eller vacumpakket fra et centralkøkken. 
Vi står netop foran valgene til kommuner og regioner. Det er en stor opgave
for os alle sammen at sikre så stor radikal repræsentation som muligt. 
Det er en stor glæde for mig at opleve styrken og engagementet i disse valg. 
Seneste har jeg været i Thisted, Herning, lige forbi Esbjerg og en tur på Fanø
- hvor der nu også (igen efter mange års fravær!) er en radikal liste. Det
giver styrke. Jeg beundrer og respektere alt det arbejde, der bliver gjort og vil
kæmpe sammen med jer for gode resultater landet over.
Vi kan hjælpe hinanden. Skolen er et af de mest oplagte eksempler på en
radikal kernesag, der både illustrerer det afgørende lokale engagement,
tillidsreform, vores tro på fremtiden og samspillet mellem radikale på alle
niveauer. 
Uanset hvornår man har gået i den skole, er den skabt af menneskene i den. 
Det er læreren i centrum. For mig var det fru Ladekjær og hr. Timmermann. 
Det jeg fik med fra den skole, vil jeg altid have med mig: Nysgerrighed,
videbegær, bevidstheden om at den stærke hjælper den mindre stærke - og
så lærte jeg at læse, skrive og regne ;-) Det er og bliver lærerens
menneskelig engagement, faglighed og professionalisme, der er fundamentet
for Vores skole. 
Vi vil investere i fremtiden og i vores skole. En milliard om året og et
engangsbeløb på 3,5 milliard til forbedringer af bygninger, materialer og
lokaler. 
Vi vil først og fremmest slippe lærernes engagement og faglighed fri i skolen
igen. De obligatoriske test og planer skal være frivillige værktøjer til den
selvfølgelige evaluering af eleverne - så undervisningen kan planlægges efter
elevernes behov og ikke efter om der kommer en test op i næste måned eller
ej. 
Vi foreslår, at moderniseringen af skolen fortsætter. Der er allerede mange
smukke, pædagogisk veludstyrede skoler. Men alle skal med. Skolen skal
være en moderne arbejdsplads - både for lærere og elever - og det betyder
moderne faglokaler, og en skole, der ude og inde lægger op til leg, læring og
bevægelse. Og så vil vi have elektroniske tavler i alle klasselokaler og bedre
IT-forhold, der gør, at teknologien for alvor hjælper i undervisningen. 
Der er meget, der er særligt ved hver enkelt skole og hvert enkelt barn. Men
der er en ting, der gælder for alle: At skolen er den største og vigtigste
kulturinstitution i vores samfund. Derfor er det vigtigt, at det også bliver
vores skole.
Den grønne ambition 
Grønt er ikke alene godt for øjnene. Det er godt for kloden, for sikkerheden
og for dansk erhvervsliv. Vi har en klar ambition om, at Danmark skal være
uafhængig af energi produceret med kul, olie og gas i 2050. Det er en høj
ambition, men det kan lade sig gøre. 
At VKO forsømmer enhver lejlighed til for alvor at styrke energibesparelser og
vedvarende energi er ingen nyhed. Det er skuffende, men det er ikke nyt. Til
gengæld var det en reel nyhed, at S-SF med deres skatteudspil slækker på de
grønne ambitioner. Det giver så grundlag for en debat. For en ny regeringen
skal føre en mere ambitiøs klimapolitik end VKO's. 
Radikale Venstre foreslår, at vi fastholder skattetrykket på fråds og forurening
med reelle afgifter, som ikke langsomt udhules at et skattestop. Samtidig vil
vi fordoble den grønne check. Den grønne check er målrettet mennesker med
lave indkomster, uanset om de er på arbejdsmarkedet eller ej. For indtil vi
finder på noget bedre, f.eks. progressiv CO-2 beskatning, skal mennesker
med lave indkomster kompenseres for større - reelle - grønne afgifter. 
Samtidig foreslår vi at indføre afgifter på at køre i bil, herunder
trængelsesafgifter i og ved de store byer samt en betalingsring omkring
København. Radikale Venstre foreslår at halvdelen af den indtægt bruges til at
sænke registreringsafgiften på de mest energieffektive biler, og at den anden
halvdel går til bedre og mere attraktiv kollektiv trafik. 
Det er vigtigt, at virksomhederne er med. Radikale Venstre foreslår reelle
energiafgifter for erhvervslivet. Og vi foreslår, at indtægten fra dem for langt
størstepartens vedkommende føres tilbage til klimainvesteringer i
virksomhederne. Det giver mere energieffektive virksomheder - og det giver
innovation til et verdensmarked for energiteknologi, der er på vej. Et godt
hjemmemarked er basis for, at danske virksomheder kan gøre sig gældende
på verdensmarkedet. Det gælder også landbruget. 
Danmark har et internationalt medansvar. Der er allerede nu mennesker, der
rammes af den globale opvarmning. Familier i det sydlige Asien mister hus,
hjem og jord til havet og til orkanen - de må flygte ind bag det næste dige. 
Fattige afrikanske landmænd ser forgæves efter regn, mens deres afgrøder
visner og husdyr sygner hen. Vi foreslår, at indtægten fra salg af CO2-kvoter
går til klimaindsats i udviklingslande. Og ikke til skattelettelser i Danmark. 
Det kan blive til op mod 6 mia. Og det er der hårdt brug for.
Parlamentarik 
Hvordan? Alle disse gode ideer, løsninger på fælles problemer - hvordan skal
de blive til virkelighed? 
VKO vil ikke. De er trætte. Der skal et nyt flertal til. Der skal en ny regering
til. Derfor arbejder vi sammen med de tre andre oppositionspartier for et nyt
flertal. Hverken som røde eller blå, men for et nyt flertal. 
Vi har peget på Socialdemokratiets formand, Helle Thorning-Schmidt, som
leder af forhandlingerne om et nyt regeringsgrundlag og kommende
statsminister. Det ændres der ikke på. 
Vi har ambitionen om at forhandle et regeringsgrundlag, som vi kan stå inde
for. Vi skal have indflydelse på alle dele af regeringsgrundlaget, fordi vi har
ambitionen om at tage fuldgyldig del i regeringsansvaret. 
Vi stiller ikke ultimative krav, og vi accepterer ikke ultimative krav. Der er
brug for at finde løsninger, som kan samle 90 mandater og allerhelst flere. 
Det er givetvis ikke rene radikale løsninger, men heller ikke andres løsninger. 
Det er fælles løsninger. 
Vi stiller ikke ultimative krav, og vi accepterer ikke ultimative krav. Det er
ikke os, der har problemet. Det er S-SF, der har lovet vælgerne noget, som
de ikke har mandaterne til at holde. 
Der skal et nyt flertal til ellers får vi ikke en ny regering. Det er mindst 90. 
Det er en fælles opgave for det nye flertal at finde løsninger, der kan samle
flere end det nye flertal. Der skal god regeringsførelse til - den sort/blå
blokpolitik skal ikke afløses af en rød. 
VKO gør utrolig meget ud af spørgsmålet, om oppositionen nu er samlet. Det
afleder også opmærksomheder fra, at VKO ikke er samlet - det er bare DF,
der bestemmer. Når jeg ser på de fire partier i den reelle opposition - S, SF,
RV og EL - så er der meget, der samler, og noget der skiller. Det er der
næppe nogen, der er i tvivl om. Vores ambition er forhandling, at få
indflydelse på det hele - og tage det ansvar, der følger med. 
Det betyder også, at Dansk Folkeparti får kamp til stregen, hvis de tror, at de
kan fortsætte i deres vante rolle med et nyt flertal af S-SF-DF. Dansk
Folkeparti skal vide, at står det til os, komme de ikke uden om Radikale
Venstre. De kommer heller ikke inden om, neden om eller oven om. En
stemme på Radikale Venstre er en stemme for at Dansk Folkeparti ikke får
sammen indflydelse på en ny regering, som de har på VK. 
Lad mig opsummere: 
Vi arbejder for en ny kurs for Danmark. Vi arbejder for et nyt flertal. Vi har
peget på Helle Thorning-Schmidt som forhandlingsleder og kommende
statsminister. Vi har ambitionen om at forhandle et regeringsgrundlag, som vi
kan stå inde for - fordi vi har indflydelse på det hele og dermed også kan tage
ansvar. Og sørge for, at Dansk Folkeparti ikke fortsat sætter den kursen. 
Der er andre muligheder, ja. Men vores ambition er at være med, ikke at
være uden for. Så må andre gøre deres regnebræt op. 90 mandater skal der
under alle omstændigheder være. 
Vi er at finde der, hvor indflydelsen er størst - og det er i regering, hvis det
politiske grundlag er i orden.
Afslutning 
Kære landsmøde, kære radikale -
Der er et stort arbejde foran os. Jeg tror, at vi har nederlagene bag os og
sejrene foran. Jeg har lært meget, det har vi vel alle. En af de ting, som står
lysende positivt foran mig er valgkampagnen til Europaparlamentet. Vi tabte
mandatet, men vi vandt gode erfaringer med en kampagne, der var
fokuseret, begejstret og som havde en klar profil. Den begejstring bærer vi
videre. 
Det tror jeg på. Det kæmper jeg for. Og det ved jeg, at I alle kæmper for. Det
er derfor, at I er her i dag. Det er derfor, I er der hver eneste dag for Radikale
Venstre. Fordi vi ved, at sammen kan vi gøre en forskel. I landsbyrådet, i
skolebestyrelsen, i kommunen, i regionen, i Danmark, i EU og i verden. En
indsats, der skal bidrage til en verden i balance, så alle mennesker kan leve et
liv i tryghed og værdighed. Derfor gør vi det. Derfor bliver vi ved. Det er
opgaven vi fokuserer på. 
Uanset politikken, så bliver den aldrig bedre eller mere levende, end vi
mennesker, som repræsenterer den - uanset hvor vi er i organisationen. 
Derfor vil jeg gerne rette en varm tak til jer alle, der er med - kritiske,
konstruktive, opmuntrende - og aktive på gader og stræder, i
læserbrevsspalter og blogs, på facebook og twitter. 
Også en stor tak til Radikal Ungdom. Altid provokerende, altid klar, altid med
ideer til nye måder at formidle politikken på - kameler, kyllinger, et monster
har I budt på. Jeg tror, at I ved det: Vi kan og vil ikke klare os uden jer!
Der er virkelig forskel på politik i dag. Den tillid, som Danmark er bygget på,
undermineres hver dag endnu en smule af en krybende angst. Vi får hele
tiden at vide, at vi skal være bange. Bange for fremmede. Bange for
islamisme. Bange for hvad der kan ske i en moske. Bange for at få influenza. 
Bange for hunde. Bange for at blive oversvømmet, invaderet, udslettet - hvis
der er kvindebadning i svømmehallen eller halalkød i kantinen. 
Det er en ondskabsfuld strategi. Den, der giver angst, tager handlekraft fra
mennesker. 
Vi står for det modsatte: Vi vil give handlekraft. Vi vil give muligheder til alle
mennesker - uanset deres udgangspunkt. Tillid, respekt, ansvar for en selv
og det fælles. 
Vi står for en ansvarlig økonomi. Vi har valgt reformvejen: Økonomien, det
grønne og klimaet, skolen og asylpolitikken. Det er værdipolitik hele vejen
igennem. Og det hænger sammen som et grundlag for en ny kurs for
Danmark. 
Tak for ordet. Godt landsmøde.

Kilde

Kilde

Ukendt

Ophavsret

Tags