Skip to content

Mogens Lykketofts tale ved Socialdemokratiets kongres

Steen Brogaard, www.ft.dk

Om

Taler

Mogens Lykketoft
Medlem af Folketinget for Socialdemokratiet

Dato

Tale

Tak til Helle Thorning-Schmidt. Det var en stærk tale – is i maven, smil på læben og noget på hjerte.

Vi må erkende, at det er et fantastisk stærkt spindelvæv, vi skal rive i stykker i tiden, der kommer.

Vi skal være forrest i kampen for lige muligheder for mennesker – i Danmark og i verden. Fordi vi ved, at den enkelte kun får ægte frihed, når hun eller han har et minimum af økonomisk og social tryghed.

Fordi vi ved, at ægte stabilitet i vores samfund og på den hele klode kun findes, når uret og ulighed bekæmpes og konflikter finder en retfærdig løsning.

Vi skal være dem, der tager til genmæle mod den lille skræmte egoisme, der lukker sig inde omkring kakkelbordet og lukker øjnene i for andres elendighed og for truslerne om nye krige, globale miljøkatastrofer og epidemier.

Danmark skal igen være foregangsland for international solidaritet og bæredygtig udvikling.

Derfor er det så ynkeligt, at de borgerlige bliver ved at skære ned i u-landshjælpen.

Derfor er det så nederdrægtigt, at de frivillige organisationer afskæres fra at bruge penge på at oplyse om dén indsats, de gør sammen med DANIDA.

De stemmer, der kan fortælle om u-landsindsatsen skal gøres tavse. Så bliver det lettere at lave nye nedskæringer.

Vi så for nylig, hvordan bortskæring af portostøtten til foreningsblade har lukket mange stemmer, der sagde noget andet end regeringen.

Nu er der så endnu en debat, der skal kvæles!

Regeringen prøver også at kvæle debatten om Danmarks deltagelse i den USA-ledede styrke i Irak.

Alle ved, at danske socialdemokrater var imod krigen. Den blev startet på et falsk grundlag, og der var ikke nogen god plan for at vinde freden.

Derfor har jeg også hele tiden været meget i tvivl, om vi skulle tage et medansvar for trods alt at vinde freden, når det skulle foregå under Bush-regeringens ledelse.

Jeg er ikke i tvivl om at vore soldater har gjort en fornem indsats i Basra – og at de lokale netop dér snart kan overtage ansvaret selv.

Og jeg er helt sikker på – som Helle også så klart sagde – at tiden nu er ved at løbe ud. Derfor vil Socialdemokratiet trække den nuværende styrke hjem næste år.

Vi stemmer ikke for forlængelse udover 1. juli 2006.

Danmarks hjælp til det plagede irakiske folk skal i fremtiden have en anden profil. En mere humanitær. En der entydigt er knyttet an til FN og NATO.

Og så er der talrige andre steder i verden, hvor vi bedre kan hjælpe freden og redde langt flere menneskers liv og dermed bruge de dygtige folk i den internationale styrke bedre i overensstemmelse med danske holdninger til, hvordan verden skal indrettes.

Der er brug for holdninger. Der er brug for at gøre en forskel – både i forhold til Fogh og til Bush.

Kilde

Ophavsret

Tags