Skip to content

Jeppe Kofods tale ved Rebildfesten

Steen Brogaard, www.ft.dk

Om

Taler

Jeppe Kofod
Udenrigsminister

Dato

Sted

Rebild Bakker

Tale

Dear guests, President Jørgen Bech Madsen of the Rebild Society, dear fellow friends of America. 
It is great to see so many of you. My first week in office has been amazing. A bit overwhelming. And full of surprises. Good ones, fortunately. And when I was asked to deliver a speech here today, I had no doubt. It is a great privilege to be here. To celebrate this 4th of July with all of you. And to be able to share with you why the US has a special place in my heart – and why I am a firm believer in a strong transatlantic relationship. If you allow, I will continue in Danish. 
***
USA spiller en ganske særlig rolle for os danskere. Ikke mindst fordi USA er en del af så mange danskeres personlige historie. Inklusiv min egen. Fra Bornholm til Boston, kunne man måske kalde den historie … 
Der er næppe mange af jer, der ved det, men før jeg kastede mig over politik, havde jeg faktisk en strålende karriere som fodboldspiller i USA. Den er god nok. 
Jeg var igennem et par år en sikker mand på Harvard-holdet Danish Dynamite. Jeg spillede højre fløj. Nu spiller jeg mest på den venstre …
Men jeg fik nu også tid til at studere lidt ind i mellem fodboldkampene. Og den dag i dag er jeg stadig inspireret, både af de mennesker, jeg mødte i min tid i USA, men også af nogle af de amerikanske tænkere, som har været med til at forme det USA, som jeg holder så meget af. 
Det gælder f.eks. amerikanske økonomer som Jeffrey Sachs og Joe Stiglitz. To mænd, der helt grundlæggende har forstået de stærkes ansvar for at løfte de mindre stærke. At de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder. 
Da jeg for knap en uge siden tiltrådte som udenrigsminister, var det en drøm, der gik i opfyldelse. 
Og jeg glæder mig til at være med til at bygge videre på det ældgamle venskab mellem Danmark og USA. Bygge højt og bredt. Bygge stærkt. Bygge nyt.
***
Det er samtidig med stor ydmyghed, at jeg er trukket i arbejdstøjet. Selvom vi i pressen og det politiske liv mange gange ser fokus på splittelse – splittelse i Danmark, splittelse i USA, splittelse mellem USA og Europa – så er faktum, at der stadig er langt mere, der samler os, end splitter os. 
Vores samfund er bygget på mange af de samme grundlæggende værdier. I slutningen af 1700-tallet, hvor oplysningstiden bredte sig i Europa, blev uafhængighedserklæringen underskrevet i USA. Baseret på de demokratiske grundtanker: at vi fødes frie og lige for loven. 
Uanset politisk bølgegang og skiftende regeringer er de demokratiske værdier blevet en del af vores DNA i både Danmark og USA. 
Og vi deler en fælles historie. Det er historien om et forhold, der er formet af tiden efter Anden Verdenskrig. Af Marshall-hjælp. Af genopbygningen af Europa. Af cowboybukser og Coca-Cola. 
For min egen generation er det historien om tiden efter murens fald. Om en amerikansk vision - som formuleret af George Bush Sr. - for et Europa, ”whole and free.” En vision, som kom til at spille en afgørende rolle for det Europa, vi kender i dag. 
Ved at værne om vores fælles værdier i respekt for vores fælles historie, opbygger vi tillid. Og det er vigtigt for samarbejdet over Atlanten. Tillid er også et vigtigt ord for den nye regering, jeg er en del af. 
Efter 5 år i Europaparlamentet ved jeg, at det transatlantiske forhold ikke altid er helt rosenrødt. Der er områder, hvor Europa og USA – og også Danmark og USA – ser forskelligt på tingene. 
Det er vi ikke bange for at sige højt. At være ligefrem er også en måde at opbygge tillid. Der er ikke noget mere nedslidende for et forhold, end hvis man skal gå og regne hinanden ud. 
Jeg håber, at jeg snart vil få lejlighed til at møde min amerikanske kollega og drøfte alt det, der samler os – men også de ting, der adskiller os. 
***
Partnerskab og tillid skaber tryghed, og tryghed giver mod. Og mod er vigtigt for alt det, USA og Danmark udretter sammen. 
I en verden, som er langt mere usikker og uforudsigelig end tidligere, står Danmark og USA – og alle frie demokratier – sammen. 
USA har siden Anden Verdenskrig stået last og brast med Danmark og Europa gennem NATO og et stærkt engagement i den europæiske sikkerhed. USA er en vigtig nøgle til europæisk og global sikkerhed. 
Og danske tropper har stået skulder ved skulder med amerikanske i verdens brændpunkter – senest Afghanistan og Irak. Vi har store fælles interesser i at sikre et fortsat rum for demokratiske grundtanker. Ikke kun for os selv, men også globalt. 
Det har jeg længe haft en stærk erkendelse af. Det var nemlig ikke kun gode minder, jeg tog med mig hjem fra min tid i USA. 
Jeg befandt mig i Washington DC den 11. september 2001. Jeg så med egne øjne Pentagon i flammer. Det er et billede, jeg aldrig glemmer. En oplevelse, som kom til at præge mig. Den forfærdelige dag vil for altid minde mig om, hvor vigtig den tætte transatlantiske alliance er. Også for vores sikkerhed. 
***
Der er mange områder, hvor vi har brug for hinanden. Det gælder også økonomisk samarbejde. USA er Danmarks 3. største eksportmarked. 
Ligesom vi nyder godt af amerikanske produkter her, kan amerikanerne nyde godt af danske. Og vi er med til at skabe vækst hos hinanden. 
Der er mere end 750 danske virksomheder, som er aktive i USA. Det økonomiske samarbejde mellem Danmark og USA skaber 123.000 arbejdspladser i USA – i alle 50 delstater og 100.000 arbejdspladser i Danmark. Det kan mærkes. 
***
Men det er ikke kun det pragmatiske samarbejde, der binder os sammen. Ikke kun arbejdspladser, økonomiske fordele og en strategisk alliance. Det er meget mere. 
Det er utallige og mangeartede relationer – historiske, politiske, økonomiske, kulturelle. Og ikke mindst personlige. Alle de relationer spiller en rolle for det stærke bånd, der til stadighed binder os sammen på tværs af Atlanten. 
Hvad er det så, der er så særligt ved USA? Hvad er det, der gør, at USA har en særlig plads i så mange danskeres hjerter? Det kan være svært præcist at pege på. Det er en følelse. En tilgang til livet. 
For mig er noget af det, der kendetegner USA mest af alt, nysgerrighed. Åbenhed. En lyst til at møde verden med åbent sind. 
Den åbenhed er afgørende for, at vi kan videreudvikle vores tætte mellemfolkelige bånd. Tusindvis af unge amerikanere kommer hvert år til Danmark for at studere, ligesom mange unge danskere – mig selv inklusiv – har haft mulighed for at dygtiggøre sig i USA. 
Danskere elsker at rejse i USA, og mange amerikanere lægger vejen forbi Danmark. Nogle af dem bliver. Andre rejser hjem igen. Men alle bliver de på hver deres måde ambassadører for Danmark. 
Måske er det hyggen, tivoli og vindmøllerne, der trækker. Men jeg tror også, at interessen skyldes vores værdifælleskab og fælles historie. På et grundlæggende plan kender vi hinanden. Og i mit hjerte har USA en helt særlig plads. Jeg glæder mig til det, vi skal udrette sammen. 
Dear Danish-American friends. 
Thank you once again for inviting me. Please allow me to extend – on behalf of the new Danish government – our warmest greetings and congratulations on this 4th of July. 
Thank you for listening.

Kilde

Kilde

www.um.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags