Skip to content

Jacob Bundsgaards velkomsttale ved Kommunaløkonomisk Forum

Aarhus Kommune

Om

Taler

Jacob Bundsgaard
Næstformand for Kommunernes Landsforening og borgmester for Aarhus Kommune

Dato

Sted

Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC)

Tale

Velkommen til Kommunaløkonomisk Forum 2024! 
Jeg har glædet mig utroligt meget til at byde jer alle velkommen. 
Forudsætningen for, at vi får løst de mange udfordringer, som vi står overfor hver dag er, at vi mødes, som vi gør i dag; bliver inspireret og lærer af hinanden. 
Derfor er jeg glad for at se, at salen er fyldt med kommunalpolitikere, repræsentanter fra kommunerne og alle vores mange samarbejdspartnere i foreninger, organisationer og centraladministrationen. 
Velkommen til! 
*** 
Som I kan se, så har jeg fået selskab på scenen af en masse korsangere fra Klarup Skolekor. 
Eleverne kommer fra Klarup Skole og går i 5. til 8. klasse. De dygtige unge mennesker har tilmeldt sig et af Aalborg Kommunes mange frivillige kortilbud. 
Jeg glæder mig til at høre jer! Men først vil jeg sætte et par ord på programmet for KØF2024. 
*** 
Sidste år tog vi lange briller på. Vi tog spørgsmålet op om, hvordan vores alles velfærdssamfund vil se ud i 2030. 
Dét spørgsmål er forsat aktuelt. 
For udfordringerne for vores velfærd er ikke blevet mindre. 
Vi lever heldigvis længere, og der vil også komme flere børn til. 

Vi mangler arbejdskraft både i det private og i det offentlige. 

Der er et mismatch mellem borgernes forventninger til velfærden og kommunernes økonomiske rammer. 

Og alle vi kommunalpolitikere her i salen kan uden tvivl nikke genkendende til, at årets budgetproces har været særdeles vanskelig. 
*** 
Vi har døbt årets konference ”Velfærd ved en skillevej”. 
For vi står over for at skulle træffe nogle svære valg, hvis vi skal have råd og hænder til at levere den velfærd, som borgerne forventer. 
Fx er vi nødt til at tage stilling til: 
Om velfærden i Danmark fortsat skal være universelt tilgængelig, eller skal vi omfavne de private velfærdsydelser? 

Hvordan skal balancen mellem offentlig og privat være i årene fremover? 

Og hvad med balancen mellem kollektivet og civilsamfundet? 
*** 
Dét er nogle af de spørgsmål, vi skal drøfte i løbet af de næste to dage. 
Til at sparke gang i debatterne, skal vi bl.a. høre Ulrik Beck, cheføkonom ved Kraka, som vil sætte ord på, hvad det betyder for velfærden og kommunerne, når danskernes forventninger til velfærden stiger. 
Og vi skal høre fra Mette Kaagaard, der i morgen skal give os nogle perspektiver på, hvordan vi kan frigøre hænder i kommunerne ved brug af AI. 
Vi skal også debattere, hvad det betyder for budgetsamarbejdet og de lovede kommunale frihedsgrader, når der bliver indgået stadig flere sektorspecifikke aftaler mellem regeringen og Folketinget uden om kommunerne. Og når der er en øget tendens til øremærkede bevillinger frem for generelle løft af den kommunale økonomi. 
Og så kan vi se frem til en række spændende debatter om bl.a. de nye generationers forventninger til arbejdslivet, fastholdelse af de vigtige seniorer og ledelse i en verden med færre regler. 
*** 
Inden jeg giver ordet til Klarup Skolekor, vil jeg lige takke jer her i salen.

I fællesskab har vi nemlig indsamlet næsten 100 forslag til konkrete regelforenklinger, som vi har afleveret til regeringen. 
Det er et imponerende bidrag til afbureaukratiseringen. 
Så nu er der ingen undskyldning for ikke at komme i gang med at få fjernet de enorme mængder af bureaukrati, som statens styrelser og tilsyn begraver kommunerne i, og som ikke giver borgerne ekstra velfærd. 
Tiden er også kommet til, at staten kigger indad. 
Som I måske har læst i medierne her op til KØF, har vi lavet en opgørelse, der viser, at der i løbet af de seneste 5 år er blevet afsat 2 mia. kr. til bureaukrati og administrative opgaver i staten. 
Når der bliver indgået politiske aftaler, ryger der også lige et par millioner her og der til styrelser og bureaukrati. Ingen skænker det en tanke – og pludselig er der brugt 2 mia. kr. på dét. 
Dét har vi nu rejst over for regeringen. Tiden er ikke til at opfinde nyt bureaukrati! 
*** 
Tiden er til gengæld kommet til et af de helt store festnumre på årets KØF – nemlig Klarup Skolekor. 
Værsgo! 
[Koret synger] 
*** 
Tusinde tak for sangen! 
Lad os kaste os ud i det tætpakkede og spændende program! 
Jeg vil give ordet til Nynne Bjerre Christensen. 
Nynne er vores moderator og vil styre slagets gang. 
Velkommen! – også til dig Nynne! 

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags