Skip to content

Jacob Bundsgaards tale ved Kommunalpolitisk Topmøde

Om

Taler

Jacob Bundsgaard
Formand for Kommunernes Landsforening

Dato

Sted

Aalborg Kongres og Kultur Center

Omstændigheder

Danske Taler har i transskriberingen bortredigeret “øhm”, korte gentagelser og selvrettelser, samt tegnsat efter gældende skriftnormer. Tøveprikker “…” betegner pauser, enten ved klapsalver, kunstpauser eller selvafbrydelser.

Optagelse

Tale

Tusind tak, Cecilie og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Aalborg.
Til Kommunalpolitisk Topmøde.
Det første i tre år.
Jeg har glæder mig helt afsindigt meget til at se jer allesammen, og I ser jo fantastiske ud.
Det er godt at se jer.
[tilskuer råber: “i lige måde”]
Vi har ikke […]
Haha tak, tak, tak.
Vi har ikke kunne samles jo, fordi vi har brugt de seneste ja godt to år på at bekæmpe en pandemi.
Vi har haft i hundredetusindvis af medarbejdere, titusindvis af ledere, toethalvttusind kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har kæmpet for at håndtere en krise, som vi ikke har oplevet før i vores livstid.
Medarbejdere, der virkelig har trukket et stort læs og som har knoklet for at kunne lykkes med at skabe gode rammer om den hverdag, der er i kommunerne i en svær tid.
Vi har med god, sund, lokal snusfornuft og dømmekraft været med til at sikre, at Danmark er kommet fantastisk godt igennem en meget, meget svær tid.
Så tusind tak for den indsats til alle vores medarbejdere og ledere, og også til vores kommunalbestyrelser, der virkelig har taget et politisk lederskab på sig i en svær tid, tusind tak til jer.
Der er desværre mere en nogensinde brug for den handlekraft, for den evne til at tage en vanskelig opgave på sig, for knap står vi sådan i det sidste af pandemiens skygge, før en ny mørk, mørk sky er trykket ind over Europa.
Der er krig i Europa.
På vores dørskærskel.
Noget, jeg tror, ingen af os havde drøm om, skulle ske i vores tid.
Putins krig har medført den største flygtningestrøm i Europa siden 2. verdenskrig.
Næsten tre millioner mennesker er allerede drevet på flugt.
Og det er svært at forstå omfanget af den katastrofe Putin har skabt, og det er endnu sværere at acceptere, at det finder sted.
Vores verdensorden, som vi har kendt den, er under opbrud.
Og det vi er vidne til er et land og et folk lige her midt i Europa, hvor man kæmper for overlevelse, for selvstændighed, for demokrati.
Retten til at leve, tænke, og tale frit.
Det er jo også vores værdier.
Det er også det, det lokale demokrati i Danmark står på, og derfor er ukrainernes kamp for frihed også vores kamp.
Borgmestre i de ukrainske byer bliver bortført til en uvis skæbne, vores kollegaer, der bliver bortført, russiske marionetter, der bliver sat ind i stedet for.
Det er et direkte angreb på vores demokrati.
Det er terror i Europa.
Og det er familier, der bliver splittet ad, revet fra hinanden.
Folk, der må flygte over hals og hoved, bliver fordrevet fra deres hjem, tvunget til at forlade dem de elsker, alle deres ejendele.
Og nu står nogen af dem her hos os, i vores kommuner, i vores lokalsamfund.
Og de har brug for os, og det er helt tæt på, og det er lige nu.
Vi skal sørge for, at de kan få tag over hovedet, [at] de kan få en seng at sove i, mad, alle de dagligdagsfornødenhed, der skal til.
Børnene skal i daginstitution og skole .
Vi skal have skabt en ny hverdag for dem.
I fredags lavede KL på vegne af kommunerne sammen med regeringen en aftale, som sætter nogle af rammerne for det arbejde, vi skal lave.
Det er vi glade for.
I går blev der vedtaget en hastelov på rekordtid i Folketinget og det vi har aftalt, det er, at vi skal holde en tæt kontakt, fordi vi godt ved, at det vi kigger ind i, det har vi ikke det fulde overblik over nu, og derfor kommer vi også til at skulle justere til undervejs, men vi er glade for at rammerne for kommunerne er kommet på plads så hurtigt, også fordi at det er en kæmpestor opgave, vi kigger ind i.
Det er en af de vigtigste ting, vi kommer til at arbejde med i den nærmeste tid.
Men det er jo ikke det eneste, fordi den flygtningestrøm og den opgave der ligger, lægger sig jo til alle de andre vigtige opgaver vi har.
Ting der også kommer ti lat kræve vores politiske opmærksomhed.
Klima, som en af dem allerøverst på listen.
Og der må vi altså også sige, at med Putins invasion af Ukraine, der er det blevet endnu tydligere, at klimapolitik også er sikkerhedspolitik.
Og vi har et stort ansvar i kommunerne for at skubbe på og accelerere den grønne omstilling, i den tid der kommer.
Det er vi klar til at tage fat på, og vi har brug for et godt samarbejde på tværs af kommuner med Regering og Folketing, så vi har nogle rammer, så vi virkelig kan sætte fart på den grønne omstilling.
Det kræver lokalpolitisk lederskab, [det] kræver handling, hvis vi skal have skabt tilstrækkeligt med vedvarende energi, hvis vi skal have klimasikret vores kyster, og hvis vi i det hele taget skal tage hånd om det, som borgerne forventer af os, når det handler om klima.
Der er også en stor opgave på sundhedsområdet.
Regeringen er netop kommet med et sundhedsudspil til en reform.
Vi har presset på i efterhånden mange år for at få det til at ske, så vi er glade for, at den nu er kommet.
Vi håber også, at man i Foketinget vil have et meget, meget højt ambitionsniveau, og at man vil sikre, at de skridt, der mangler i det udspil, der er kommet fra regeringen, at de bliver taget i de forhandlinger, der nu skal til og i gang.
Og at man vil få det knyttet meget, meget tæt sammen med ældreområdet.
Det her er en af de allervigtigste opgaver, vi har, og den bliver kun større og vildere i den tid der kommer, og derfor skal vi have de rigtige rammer for at tage fat på den.
Det skal vi også have på det specialiserede socialeområde.
Vi har sat det meget højt på dagsordenen, fordi vi kan se, at det er noget af det, der presser allermest, når vi kigger rundt i faktisk alle kommuner.
En afsindig vigtig opgave, hvor vi skal sikre, at ingen borgere, ingen familie falder mellem to stole.
At vi er der, til at hjælpe, når man støder på nogle af de store udfordringer på livets landevej som borger.
Og det har vi altså også brug for bedre rammer til at løse, og vi har brug for den økonomi, der skal til, for at vi kan følge med.
Med Putins krig, med en stor opgave, der er løst med corona, et styrket forsvar, et ukendt antal flygtninge, så koster det jo altsammen.
Det nationale kompromis, der blev indgået i forrige søndag, kommer til at sætte en hel ny ramme for økonomien i Danmark.
For de muligheder der er for at afholde udgifter i den offentlige sektor.
På den måde var der også et før og et efter.
Den aftale er nødvendig, men den kommer også til at lægge et pres på alle andre politkområder, vi arbejder med.
Man kan egentlig skære det sådan lidt simpelt op og sige, der er råd til forsvar, og der er også råd til demografien, når vi bliver flere ældre og flere børn.
Og så er det det. Så er der ikke flere penge i kassen.
Og det betyder jo, at hvis vi skal skabe forandringer, hvis vi skal skabe forbedringer af vores velfærd, og det skal vi, det er jo noget af det, vi brænder aller, allermest for i kommunerne, så kommer det til at kræve reformer, skattestigninger eller omprioriteringer og effektiviseringer, eller måske i virkeligheden en kombination af det hele.
Det er den nye virkelighed i dansk politik, og det er også virkelighed, vi kommer til at kigge ind i som kommuner.
Vi skal nok bidrage med gode løsninger til inspiration for Folketinget og for Regeringen.
Et af de steder vi har en fællesopgave, det er jo med den arbejdsmarkedudfordring, der tegner sig.
Og det gælder jo både på det private og på det offentlige arbejdsmarked.
Allerede nu oplever vi i kommunerne en meget, meget stor udfordring med at besætte stillingerne på ældreområderne.
Men der er også pres på daginstitutionerne og på skoleområdet og på socialområdet.
Vi har meget svært ved at skaffe de hænder, der skal til.
Og noget kan vi gøre selv, og skal vi gøre selv i kommunerne, vi skal have bragt sygefraværet ned, vi skal have skabt nogle arbejdspladser, hvor flere har lyst til at blive lidt længere inden de går på pension, vi skal have nogle af de mange medarbejdere vi har, der er på nedsat tid, op i tid, og vi skal i det hele taget skabe nogle spændende og motiverende arbejdspladser med dygtige ledere, der kan skabe gode rammer om arbejdet.
Men selv med det, så er vi også nødt til at insistere på, at vi skal have mere realisme ind i den poltiske diskussion i Folketinget.
Og at de nye spilleregler må være, at vi kan ikke love minimumsnomeringer eller flere sygeplejerske eller, ja, flere politibetjente, alt det vi gerne vil have, det kan vi ikke love.
Medmindre vi anviser direkte, hvordan vi finder de hænder, der skal til, og den finansiering, der er nødvendig.
Det må være den realisme der skal være og den ærlighed vi skal have i den politiske diskussion i den kommende tid.
Et af det steder hvor vi i kommunerne har en stor forhåbning, det er, når vi lytter til det, der bliver talt meget om i Folketinget, og som statsministeren gjorde til en af hovedtemaerne i sin nytårstale.
Nemlig en frisættelse af kommunerne.
Mindre bureaukrati, færre regler, større råderum.
Det, tror vi faktisk på, kan være med til at frigive ressourcer.
Og vi vil meget gerne være med til at holde den dør åbent, spille konstruktivt ind og være med til at pege på nogle af de løsninger, der skal til for, at vi kan komme i mål, for at vores medarbejdere kan udleve deres faglighed, for at kommunalbestyrelserne kan få lov at prioritere lige præcis der, hvor der er vigtigt for borgerne, og lige der, hvor vi kan se, der er et behov.
Og det er jo ikke første gang i verdenshistorien, at der har været en ambition om at nedbringe mængden af bureaukrati og regler.
Jeg tror på, at vi i fælleskab kan gøre det, den her gang.
At vi kan lykkes med for alvor at få taget favntag med den detailregulering, og nogle af de begrænsinger der ligger, for at vi kan udnytte ressourcerne bedst muligt.
Og det er ikke blevet mindre aktuelt i den tid, der er gået, siden vi var samlet sidst.
Som sagt så kommer krigen i Ukraine til at kaste skygger over mange af de ting, vi kommer til at beskæftige os med i den kommende tid.
Det gælder også, når vi skal i gang med økonomiforhandlingerne.
Der er mange ting, der er i opbrud i de her år, og der er mange ting, der ikke er, som de plejer.
Og så er det jo godt, at have nogle sådan faste holdepunkter i livet, noget der altid vil vedblive at være det samme.
Og det er at vi møde sådan en gang inden sommeren sådan for alvor bryder ud og ligger arm med den til enhver tid siddende finansminister.
Og de er bøvlede at have med at gøre sådan nogle finansministre, fordi de sidder tungt på pengene, og der bliver sikkert ikke meget bedre, sikker blivet det meget sværere den her gang i lyset af alt det, vi står overfor.
Men vi kommer til at gå konstruktivt ind i de forhandlinger.
Vi kommer til at kræve, at vi får nogle rammer, der gør, at vi kan løse de opgaver, så vi kan møde de forvetninger, der er både bredt i befolkningen og i Folketinget.
Men det bliver svære forhandlinger, det ved vi, men vi går til dem med krum hals og er også ret sikre på, at vi kan nå en aftale.
Og det er i virkeligheden også noget af det, vi har brugt nogle kræfter på her i den seneste tid.
Aftalesystemet.
Altså det, at vi i kommunerne, hvert år har mulighed for at få indflydelse på de rammer, der skal gælde de kommende år
Og det er ikke nogen hemmelighed, at det var sådan lidt en hård proces, sidste gang vi skulle nå inden for rammerne af den økonomiaftale, der var lavet.
Det sled vi på hinanden, [men] vi lykkedes med at komme i mål.
Og efterfølgende har vi jo kigget hinanden dybt i øjnene på tværs af alle kommunerne for at få bekræftet, om aftalesystemet er den ramme, der er bedste for kommunerne.
Og det er der heldigvis ikke skyggen af tvivl om, at det er.
Det er den ramme som sikrer kommunerne størst indflydelse på de rammebetingelser, der skal til for, at vi kan løse vores opgave.
Og det er faktisk en unik institution i verden.
Der er ikke andre kommuner eller samlinger af kommuner, der har den udstrakte grad af indflydelse på egne rammebetingelser, som vi får via aftalesystemet.
Og derfor har vi også en fælles bunden opgave med at finde en ny model som sikrer, at vi kan nå i mål inden for rammerne af den aftale, der bliver lavet.
Det bliver ikke så nemt at få det til at falde på plads, men der er så meget på spil, at det er jeg helt overbevist om, at vi år.
Og om ikke andet, så bliver det Martin, der skal køre den i mål, så det går nok.
For fire år siden der stod jeg, ikke lige på den her scene, for det er alt sammen blevet lavet om siden da, men der stod jeg på scenen ved topmødet som nyvalgt formand for KL.
Glad og utrolig spændt på den opgave, der ventede.
Jeg synes i de år, der er gået, har vi i de kommunale fællesskab nået utrolig mange ting.
Noget af det vigtigeste, synes jeg, var at få genetableret et godt og tillidsfuldt samarbejde med en af de vigtigste medarbejdergrupper i kommunerne, nemlig vores lærere.
Vi har næsten glemt, at det kunne være anderledes, men vi har et fortrinligt samarbejde i dag, og det vil jeg gerne kvittere for og tillade mig at glæde mig over.
Vi har taget lederskab i kommunerne på den grønne omstilling, [der] er virkelig kommer tryk på rundt omkring i kommunerne.
Og vi har jo også fået skudt balancepunktet i økonomiforhandlingerne, i og med at vi nu har fået lovning på, at vi vil få til den befolkningsudvikling der er, altså det her demografiske træk.
Det skulle vi kæmpe os til før, og vi har jo også oven i købet fået fjernet det sidst rest af det forkætrede omprioriteringsbidrag.
Og så har vi langt om længe fået, jeg ved ikke om det er os, der har skubbet så meget på, at der kommet en sundshed … et udspil til en sundhedsreform, men det er i hvert fald på bordet nu.
Og vi har fået sat det specialiserede socialområde til debat, tror jeg rolig, man kan sige, i den her periode.
Og altsammen samtidig med at vores dygtige medarbejdere og ledere har knoklet med at håndtere en voldsom pandemi.
Jeg synes, at når historien, danmarkshistorien om den tid vi befinder os lige nu, skal skrives, så bør man dedikere et kapitel til det decentrale Danmark.
Det er den måde vi har organiseret os på, det ansvar, som vi har taget på os ude i kommunalbestyrelserne, de dygtige medarbejdere og ledere vi har, der har været med til at sikre, at vi er kommet godt igennem.
Det er jeg faktisik stolt over.
Det er jeg stolt over at kunne få lov til at stå i spidsen for i fire år, og sammen med jer, med fælles kraft, været med til at skabe forudsætningerne for.
Og det er også det, der kommer til at sikre, at vi kan løse samtidens udfordringer.
Og dem er der jo som sagt masser af.
Jeg glæder mig til at tage fat på dem i en ny rolle sammen med jer alle sammen.
Rigtig godt topmøde til os allesammen.

Kilde

Kilde

Transskriberet fra videomateriale modtaget fra KL's presseafdeling

Kildetype

Transskription

Ophavsret

Tags