Skip to content

Lone Dybkjærs tale i Europa-Parlamentet

Om

Taler

Lone Dybkjær
Europaparlamentsmedlem for Radikale Venstre

Dato

Sted

Strasbourg

Tale

Indvandring, integration og beskæftigelse

Hr. formand, tak til Kommissionen for i sine meddelelser konstant at fremprovokere diskussionen om indvandring som en del af EU's svar på den aldrende befolkning og den stadig mindre arbejdsstyrke, udover de øvrige aspekter af Europas møde med andre kulturer. Det er kontroversielle emner i alle nationalstaterne, men det er på høje tid, at vi får analyser af problemer og udfordringer og bud på fælles europæiske løsninger.

Dernæst vil jeg gerne gratulere hr. Moraes med betænkningen. Det er en særdeles relevant og nødvendig betænkning netop nu. Jeg er taknemmelig for, at hr. Moraes har integreret ligestillingsudvalgets udtalelser om nødvendigheden af at anlægge et kønsperspektiv i indvandrings- og integrationspolitikken. Hvis ikke det opfattes som diskriminerende, tror jeg også, det skyldes hr. Moraes' særlige baggrund.

Hvis det skal lykkedes os at skabe en succesrig indvandrings- og integrationspolitik også på europæisk niveau, er det helt og aldeles nødvendigt, at der indtænkes et kønsperspektiv på alle niveauer. Det vil jeg gerne minde den samlede Kommission om endnu en gang. Jeg ved, at fru Diamantopoulou og hendes generaldirektorat arbejder hårdt med det, men det er også nødvendigt, at De, hr. Vitorino, som hendes kollega gør det. Helt ærligt synes jeg, det er en lille smule træls at skulle blive ved med at samle op i forhold til Kommissionens tiltag og køre i disse gamle riller.

Der er fuld gang i tørklædedebatten mange steder i Europa for tiden. Men skulle vi ikke hellere se på nogle andre områder, såsom en bedre integration, hvordan vi kommer i dialog, og hvordan vi giver disse kvinder magt over deres eget liv. Så kunne det være, at tørklædedebatten løste sig af sig selv.

Det er vigtigt, at indvandrerkvinder, der i den grad er kulturbærere, også får muligheder uden at blive totalt forstødt af deres familier, fordi de både vil være i overensstemmelse med deres egen kultur og en europæisk ligestillingsholdning til samfundet. Hvis kvinderne ikke bliver integreret, er der risiko for, at deres drenge- eller pigebørn heller ikke bliver det, og at de derved fastholdes i forældede kønsroller, som hverken familiemæssigt eller arbejdsmarkedsmæssigt kan bruges til noget i nutidens Europa. Tænk på, hvordan der nu er kommet fokus på nødvendigheden af, at også mandlige ledere i dag skal kunne anvende kvindelige værdier i deres ledelse.

Kilde

Ophavsret

Tags

Relateret