Skip to content

H.M. Dronning Margrethe II's tale i anledning af statsbesøg fra Vietnam

Keld Navntoft, Kongehuset

Om

Taler

H.M. Dronning Margrethe II
Danmarks regent

Dato

Sted

Fredensborg Slot

Tale

Hr. Præsident og fru MaiDet er med meget stor glæde, at Prinsgemalen og jeg i dag byder Vietnams Præsident og fru Mai velkommen til Danmark. Dette, det første vietnamesiske statsbesøg i Danmark, har vi begge set meget frem til.Som Præsidentparret ved, har Vietnam en særlig plads i Prinsgemalens hjerte. Prinsgemalen tilbragte flere af sine tidlige dannelsesår i Vietnam og mange er de minder og oplevelser fra disse år, som han har fortalt mig og vore to sønner.På den måde er Vietnams historie således flettet ind i vor families historie. Det var derfor med særlig stor glæde, at Prinsgemalen og jeg i 2009, sammen med Kronprinsparret, aflagde statsbesøg i Vietnam. Ved den lejlighed fik vi alle en endnu større forståelse for Prinsgemalens fascination af Vietnam, landets kultur og den vietnamesiske befolknings gæstfrihed og venlighed – en fascination, vi alle deler. Det besøg er stadig i vore hjerter og tanker.Blot to år senere vendte Kronprinsen tilbage for at markere 40-året for diplomatiske relationer mellem Danmark og Vietnam. Ved den lejlighed fik han mulighed for at drøfte udviklingen i de dansk-vietnamesiske relationer direkte med Dem, Hr. Præsident. Tidligere i år vendte også Prinsgemalen tilbage, denne gang på en privat erindringsrejse i barndommens og ungdommens fodspor. Ved den lejlighed værdsatte han ikke mindst den personlige gæstfrihed som De, Hr. Præsident, viste ham.Nu ser vi frem til at kunne gengælde noget af den gæstfrihed, vi er blevet mødt med i Deres land.Hr. Præsident,Danmark og det danske folk nærer stor respekt for Vietnams historie. Det dansk-vietnamesiske venskab går tilbage til etableringen af diplomatiske relationer den 25. november 1971, hvor Danmark som et af de første vestlige lande anerkendte det nordvietnamesiske styre i Hanoi. Danmark begyndte tidligt at yde bistand til genopbygningen og industrialiseringen af Vietnam.Vi er imponerede over, hvordan Vietnams befolkning - trods svære betingelser - med flid og ihærdighed har opnået stor social og økonomisk fremgang. Vietnam er stadig et af de vækstmarkeder, dansk erhvervsliv og regeringen har store forventninger til.I takt med denne udvikling har relationerne mellem Danmark og Vietnam gradvist ændret karakter. Over årene er vor gensidige tillid vokset i en sådan grad, at vi i dag er enige om værdien af dialog og samarbejde – også selvom vi ikke altid ser ens på alle spørgsmål. Relationerne favner i dag politiske, kulturelle, handels- og klimamæssige og andre spørgsmål, der går på tværs af grænser, og som det er formålstjenligt at løse i fællesskab.Vi står alle i en virkelighed med mange udfordringer. Det gælder ikke mindst i forhold til at sikre et bedre miljø og adgang til rene og vedvarende energiformer. Det gælder også i forhold til, hvordan vi ønsker at indrette vort samfund og vore byer på en mere bæredygtig måde. I disse år er ingen udfordring vel mere aktuel end klimaforandringerne og omstillingen til en grøn og energivenlig økonomi.På disse områder har Danmark og Vietnam meget at vinde ved et stærkere samarbejde, blandt andet ved at øge bestræbelserne på, at den økonomiske vækst bliver så grøn og bæredygtig som mulig.Vore fælles udfordringer gælder også arbejdet med at fremme vore befolkningers sundhed og velfærd, og sikre særlig omsorg for den ældre generation, som har været med til at opbygge det samfund, vi har i dag.Som grundlag for fortsat at opnå fremskridt er det væsentligt også at fremme og forbedre vilkårene for forskning og uddannelse. Det er områder, som er vigtige for at skabe vækst og fornyelse og for udviklingen af et harmonisk samfund.I Danmark har et stort antal virksomheder særligt koncentreret sig inden for områder som vedvarende energi, miljøløsninger, sundhed og medicin, velfærdsteknologi samt fødevareproduktion; det kan lyde ubeskedent, - men disse virksomheder hører til de fremmeste i verden! Mange af dem er allerede aktive i Vietnam, hvor mere end 130 danske virksomheder i dag er etableret. Samhandlen mellem vores to lande på disse og andre områder er da også gennem det sidste årti vokset med stor hast. Det er meget glædeligt.Hr. Præsident,Under Kronprinsens besøg i 2011 undertegnede Danmark og Vietnam en fælleserklæring med det formål at etablere et partnerskab inden for klima, energi, miljø og grøn vækst. En sådan fælleserklæring kan kun opfattes som et synligt udtryk for, at vi ser ens på mange af de udfordringer, vi står over for, og at vi er enige om, at de bedst løses i fællesskab.Denne udvikling i samarbejdet mellem vore lande blev fulgt op, da den danske statsminister i 2012 under sit besøg i Vietnam lancerede regeringens Vækstmarkedsstrategi.Selvom vi er kommet langt, er der fortsat potentiale for at videreudvikle relationerne mellem vore lande.Derfor er det også glædeligt, at der i forbindelse med dette statsbesøg kan indgås en bred og omfattende partnerskabsaftale mellem Danmark og Vietnam, der udstikker rammen for en yderligere styrkelse af vort venskab og for et endnu stærkere samarbejde mellem de to landes regeringer inden for en lang række områder – politik og diplomati, handel, grøn vækst, klima, miljø og energi samt uddannelse, forskning og kultur.I tillæg hertil vil der også under besøget blive undertegnet en række konkrete aftaler, såvel mellem myndighedsinstitutioner som mellem virksomheder til gensidig gavn for samarbejdet på mange forskellige områder.Hr. Præsident,Det er derfor mit håb og forventning, at dette statsbesøg må blive indledningen til et nyt og spændende kapitel i vor fælles historie.Med ønsket om fortsat lykke og fremgang for Vietnam og dets befolkning hæver jeg mit glas for sammen med Prinsgemalen at udbringe en skål for Vietnams præsident og fru Mai.

Kilde

Ophavsret

Tags