Skip to content

Franciska Rosenkildes tale ved udvidet partilederdebat

Om

Taler

Franciska Rosenkilde
Politisk leder for Alternativet

Dato

Sted

Folketingets talerstol, Christiansborg

Omstændigheder

Den udvidede partilederdebat er den sjette debat som led i en forsøgsordning med partilederdebatter, som Udvalget for Forretningsordenen besluttede i november 2018. Det er tredje gang, der afholdes udvidet partilederdebat.

Tale

Tak for alle de gode taler og al den gode debat, vi har haft i dag. Selv om det er min første partilederdebat, er det dog en anden mærkesag, jeg gerne vil fremhæve i min tale. Det er nemlig overshootdag i dag. Det vil sige, at vi i Danmark i dag har opbrugt vores naturlige ressourcer for 2023. De ressourcer, som jorden naturligt kan genskabe af sig selv, er altså sluppet op. Fra og med i dag, den 28. marts, er det derfor i teorien slut med at bygge nyt, fælde træer og fange fisk – i teorien, for i praksis bygger vi jo videre, fælder og fisker vi selvfølgelig ufortjent videre i morgen. Men det betyder altså, at vi fra i morgen af kører på overtræk. Vi låner af de fremtidige generationers ressourcer, og det er et problem – et problem, der kun vokser sig større og større, jo længere tid der går, før vi handler. Det er derfor, at vi i Alternativet går til finanslovsforhandlingerne med ét spørgsmål: Hvor er regeringens grønne akutpakke?
Vi har et sundhedsvæsen i knæ, og på den baggrund fremlagde regeringen for nylig en akutpakke, og det giver mening. Jeg håber dog, at der også bliver tid til at diskutere sundhedspolitik og ikke kun lappeløsninger og drift. Men hvorfor ser vi ikke samme handlekraft, når det handler om klodens sundhed? I sidste uge fik vi en opgørelse, der viser, at det danske CO2-udslip steg fra 2021 til 2022. Det går altså den gale vej, selv om der ligger flere initiativer, man kunne starte med med det samme, og som ville levere reelle reduktioner: lavbundsjorder, plantemad i offentlige kantiner, en dieselafgift og reduktion af dyreproduktionen.
Klimarådet gentog for nylig deres kritik af regeringens klimapolitik; de kalder endda den vedtagne landbrugspolitik for risikofyldt. Jeg vil gå så langt som at kalde den et politisk svigt, fordi den netop ikke viser en reel bæredygtig omstilling for erhvervet. At klimaministeren kan mærke i hjertet, at det nok skal gå med vores klimamål, er ikke godt nok for os i Alternativet. Vi har i årevis lavet og forhandlet klimaplaner her i Folketinget, men vi mangler altså at se resultaterne. Ja, det, der er mangler allermest i den danske grønne omstilling lige nu, er reduktioner på den korte bane og inden 2025. Vi mangler ikke dokumentation, der bekræfter problemets størrelsesorden; vi behøver ikke at opfinde en masse nye virkemidler; vi mangler akut politisk handling nu. Det glæder jeg mig til at diskutere med jer. Tak.

Kilde

Kilde

ft.dk

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret