Skip to content

Søren Pape Poulsens tale ved udvidet partilederdebat

Om

Taler

Søren Pape Poulsen
Formand for Det Konservative Folketingsparti

Dato

Sted

Folketingets talerstol, Christiansborg

Omstændigheder

Den udvidede partilederdebat er den sjette debat som led i en forsøgsordning med partilederdebatter, som Udvalget for Forretningsordenen besluttede i november 2018. Det er tredje gang, der afholdes udvidet partilederdebat.

Tale

Tak. Det er jo begrænset, hvad man kan nå på 3 minutter, og derfor har jeg altså valgt, at det er et enkelt emne, jeg vil koncentrere mig om, også henset til at forhandlingerne, når det gælder vores uddannelser, vores universitetsuddannelser, lige nu går i gang.
Der er jo kommet et forslag om, at halvdelen af de studerende skal have en kortere universitetsuddannelse end i dag, og det er vi bekymrede over, fordi vi frygter, at det er noget af et eksperiment, man kaster universiteterne ud i, og som risikerer at gøre mere skade end gavn. Der er en lang række advarsler både fra de studerende og universiteterne, og det er måske ikke så mærkeligt, men der er også økonomer, der advarer mod det her, og som peger på – i hvert fald ifølge Det Økonomiske Råd – at det kan gøre os markant fattigere, op til 14 mia. kr.
Så er der en lang kaskade af bureaukratisk bøvl, der kommer, når man på universiteterne går fra at skulle have én overbygning til hver bacheloruddannelse til at skulle have to rigtig mange steder. Det vil give rigtig meget administrativt arbejde, og jeg synes ikke, det er den gruppe, vi skal fremme der får mere arbejde på universiteterne, for at være helt ærlig, og vi ender også med at opdele tusindvis af unge på A- og B-uddannelser, med alle de konsekvenser, det nu har for vores samfund. Jeg er også dybt bekymret for, hvad det kan betyde for valget af professionsuddannelser, hvis man kan få en 4-årig universitetsuddannelse, og hvad det vil betyde for det valg, de unge tager.
Jeg vil godt rose sådan de bagvedliggende tanker fra regeringen, og vi bakker sådan set også op om tankerne bag, at vi styrker kvaliteten i hele vores uddannelsessystem og også erhvervsskolerne, og der er behov for mere kvalificeret arbejdskraft. Men som jeg også har sagt tidligere i et spørgsmål, så lad os nu prøve at gennemføre reformer frem for revolutioner, som vi jo ikke kender udfaldet af. Derfor har vi også fremlagt nogle reformer af universiteterne, som giver lige så meget arbejdskraft som det, regeringen har foreslået, og som giver lige så mange penge som det, regeringen har foreslået, og det har vi jo fået ros for. Landets universitetsrektorer vurderer det som et snusfornuftigt og eftertænksomt forslag. Vi foreslår jo bl.a., at vi i højere grad dimensionerer universiteterne, så de tager færre studerende ind og primært på de uddannelser, der uddanner til arbejdsløshed, og så laver vi derudover en lille forsøgsordning. Lad os nu gøre det klogt. Jeg synes, vi har set mange eksempler på i vores samfund, at når vi gennemfører noget, der er total modstand mod alle steder, så får det et problem, når det skal implementeres, og hvis man ikke er med på implementeringen, kommer vi til at spilde rigtig mange kræfter på det her.
Så jeg håber meget, at vi i de forhandlinger, vi får, kan komme ad en vej til at skabe et arbejdsudbud, skabe en økonomi til at styrke vores uddannelser, men på en måde, så vi ikke tager og gambler med vores universitetsuddannelser, hvilket jeg faktisk føler vi er i gang med med det meget vidtgående udspil, der ligger nu. Tak.

Kilde

Kilde

ft.dk

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret