Skip to content

Bente Sorgenfreys 1. maj-tale

Wikimedia Commons

Om

Taler

Bente Sorgenfrey
Formand for FTF

Dato

Sted

Fælledparken

Tale

Sammenhold gir styrke. Det har vi lige fået bevist efter lange og svære forhandlinger om de offentligt ansattes overenskomster de næste tre år. Sammenhold – den såkaldte muskétered -  sikrede at det blev En Løsning For Alle. 
Det er passende at begynde denne tale med en stor tak til alle jer, der bidrog henholdsvis på gaden og inde i forligsinstitutionen. 
Aftalen betyder, at alle konfliktvarsler – både strejke og lockout – er suspenderede indtil medlemmerne har stemt. Jeg er kisteglad for den enighed der er opnået om #OK18 – 
Det blev i sidste en god løsning som kom i hus med en flot slutspurt løftet af hele lønmodtagersiden. 
Jeg ved at mange lærere er skuffede over, at vi ikke nåede længere med aftale om arbejdstid, men jeg har set hvordan Anders Bondo har knoklet for at opnå resultater. 
I sidste ende er det min vurdering, at nogle ugers strejke blot ville få tømt strejkekasserne og så ville der alligevel som for fem år siden være kommet et regeringsindgreb med nogenlunde samme ordlyd. 
Det vigtige bliver nu, at bruge kommissionen aktivt og at presse endnu flere kommuner til at indgå decentrale aftaler. For der bliver brug for mange flere engagerede og glade lærere de kommende år. 
---------------
De sidste par år har vi set hvordan kommunerne underforbruger i stor stil på velfærds- og serviceudgifter af frygt for tåbelige sanktioner fra statens side. 
Det underminerer velfærden til borgerne og presser de ansatte, så der er fortsat kampe der skal kæmpes. 
Sammenholdet ved OK18 var til dels en reaktion mod bl.a. det stigende arbejdspres, ringe muligheder for at levere kvalitet til borgerne og manglende anerkendelse af de ansattes indsats. 
En farlig udvikling.
Man kan nemlig få stress af at arbejde for meget. Fordi der slet ikke er tid nok til opgaverne. 
Vores helt nye undersøgelse i FTF viser, at det kun er 56 pct. af FTF’erne der mener, at de altid eller ofte kan løse deres opgaver på et fagligt forsvarligt niveau.
Det er jo sindsygt - at kun lidt over HALVDELEN af de ansatte mener, at de
Altid eller BARE OFTE 
Kan løse opgaverne FAGLIGT forsvarligt!
Det kan simpelthen ikke være meningen!
Vi taler jo ikke om mennesker, der i tossegodhed vil give alle borgere det bedste af det bedste hele tiden. 
Nej, det er noget så vigtigt som ansvarlige medarbejdere, der ved, hvor vigtigt pædagogens arbejde er for barnet – og sygeplejerskens arbejde er for patienten. Og som ikke får lov at løse deres opgaver bare FORSVARLIGT!
Den følelse tror jeg har været afgørende for det lange sammenhold mellem de offentlige faggrupper, vi har set under den lange og konfliktfyldte overenskomstforhandling.
----------------
Ja der er grøde og kraft i udviklingen på det danske arbejdsmarked. Det tror jeg, at vi alle mærker stærkt i år, og medlemmerne er strømmet til under den lange konflikt. 
Det er utrolig positivt, og det står klart for endnu flere både unge og andre, hvor vigtigt det er vi står sammen. Ikke bare her i dag på arbejdernes internationale kampdag, men hele året.
Tanken om, at SAMMEN ER VI STÆRKEST er også det, der i år har ført til den største nyhed i dansk fagbevægelse i mange årtier. Nemlig fusionen mellem FTF med 450.000 medlemmer og LO med en million medlemmer.
Efter en meget lang og grundig forberedelse besluttede vi den 13. april at fusionere de to organisationer fra 1. januar 2019.
Det er historisk. Og jeg har kæmpet hårdt for, at det skulle lykkes. 
Det er der især tre gode grunde til:
Vi styrker fagbevægelsens POLITISKE indflydelse. 
Vi styrke fagbevægelsens FORHANDLINGSKRAFT. 
Vi FORNY FAGBEVÆGELSEN INDEFRA – 
------------------
Fagbevægelsen skal fortsat bidrage til udviklingen af det danske arbejdsmarked og det danske velfærdssamfund gennem de resultater vi har opnået.
Sammenhold og høj organisationsgrad har bidraget – men også pragmatisme frem for fanatisme – Vi må inspirere kolleger i andre lande, der ikke er nået så langt.
Vi skal ikke missionere for vores samfundsmodel til andre dele af verden, men det er de seneste år blevet tydeligt, at demokratiet er kommet under pres med autoritære og uberegnelige ledere både i Rusland og USA. 
Pludselig har vi ikke blot breaking news, men også fake news, der ser ud til at have haft betydning bl.a. for det amerikanske præsidentvalg. 
Det danske svar skal derfor ikke være besparelser på DR.
Vi har brug fakta og ikke fake news og det skal sikres gennem en god og stærk uafhængig public service. 
Så i de kommende år må vi ikke blot passe på at sikre hver enkelt faggruppes vilkår – men kæmpe helt generelt for vort demokratiske samfund. 
Vi er nået langt med at være et samfund med lille grad af korruption og stor grad af tillid til hinanden. Selv om vi har forhandlet hårdt i dagevis, har vi set de to parter gå sammen på scenen efter forhandlingerne, når resultaterne endelig var kommet i hos. 
Kommunernes forhandler sagde der, at han var stolt over at være dansker. Det synes jeg også der er grund til at være. 
Men det gælder vel at mærke den åbne definition af dansker, som ikke blot er dem, hvor slægten kan føres tilbage til Harald Blåtand. 
Mange er kommet til senere, men vil nu også bidrage til det danske samfund. Og der fik vi gennem en anden del af den danske model – treparts aftalerne – forbedret mulighed for integration, så vi heldigvis har set mange flere blive en del af det danske arbejdsmarked. 
Vi har fået skabt et godt velfærdssamfund gennem kamp, men også kompromisvilje, når en løsning var i sigte. Balancen mellem kamp og kompromis er svær, men også afgørende for den danske models fremtid og ikke mindst dens styrke.
God 1.maj!

Tags