Skip to content

Ane Halsboe-Jørgensens tale ved konferencen "Danmark som grønt iværksætteriland"

Steen Brogaard, www.ft.dk

Om

Taler

Ane Halsboe-Jørgensen
Uddannelses- og forskningsminister

Dato

Tale

Sammen om en ny, grøn vej
Tak for introduktionen, Brian. Hvor er jeg glad for, at du kom på besøg i ministeriet forleden dag. Når man tænker på, at vi faktisk er naboer her på Slotsholmen – sådan helt fysisk – så ses vi for sjældent.
Dine folk på trappen er i hvert fald dedikerede og fulde af ideer. Men der er også en anden grund til, at jeg er glad for at stå her. Vi deler en vigtig ambition. Nemlig den, at Danmark skal være et grønt iværksætterland.
Og vi er allerede godt på vej. Senere i dag så, skal I møde nogle af de seje iværksættere, der er med til at sikre, at vi som danskere kan gå en mere bæredygtig fremtid i møde. At vi i 2030 rammer regeringens målsætning. Om en reduktion på 70 procent.
Tag en startup som KiteX. KiteX har bygget en vindmølle uden tårn. Eller: I har bygget en drage, der også er en vindmølle.
KiteX er en af de virksomheder, der er blevet til på grund af vores forskningsmiljøer. Og selvfølgelig på grund af jeres hjerner! Jeg er her ikke for at tage æren. Men forstå mig ret: Den viden og teknologi, som universiteterne udvikler. Den har været med til at udgøre det brændstof, der skal få KiteX op at flyve. Og det skal vi have mere af. Meget mere.
For det er eksempler som det her, der gør mig så glad som forskningsminister. Hvis du kan sætte en vindmølle op ”hvor som helst” – havde jeg nær sagt. Så kan du producere energi i områder, hvor der ikke er adgang til elektricitet. Og når dét først er oppe og køre, så kaster det jo 100 nye muligheder af sig. Det sparker døren op til 100 nye ideer. Fordi: Sådan noget her åbner vores øjne.
Og helt grundlæggende, så er det en af de ting, vi er i gang med i den grønne omstilling. At åbne vores øjne.
Forskning og innovation er nøglen til den grønne omstilling
Det er afgørende, at vi finder nye løsninger på de klimaudfordringer, vi står over for. Vi har kun én jordklode. Men globalt forbruger vi, som om der var 1,7 jordkloder. Det kan ikke blive ved med at gå.
Det haster med at skabe et mere bæredygtigt samfund. Det haster med at sætte en ny, grøn retning for Danmark.
Vi tog et vigtigt skridt med fordelingen af forskningsreserven i 2020. Vi har prioriteret 1 mia. kr. ekstra til grøn forskning. Det er en fordobling. Og med aftalen sætter vi nogle overskrifter på de områder, hvor vi mener, at ny grøn forskning kan gøre gavn.
Det gælder inden for landbrug, tung transport, byggeri og service. Og det gælder inden for arkitektur, design, natur og biodiversitet. Det er det brede, tværgående blik på tværs af fag og sektorer, som er så vigtigt at have med sig i det her arbejde.
Behov for mere grønt iværksætteri
Men hermed er vi kun halvt i mål. For den grønne forskning skal ud i samfundet og gøre gavn. Den skal forvandle sig til konkrete produkter. Og bredes ud på hele verdensmarkedet, så den gør en forskel for klimaet og miljøet.
Sker det ikke, så bliver vores fælles grønne ambitioner ved tanken. Så bliver de aldrig til handling. Så enkelt kan det siges.
Og hvor gode er vi så til det? Hvor gode er vi til at få forskningen ud i samfundet og gøre gavn? Skabe nye, grønne forretningsideer og produkter der kan kommercialiseres.
Et internationalt ekspertpanel – det såkaldte VIV-panel – gav for nylig et grundigt eftersyn af det danske innovationssystem. Panelet konstaterer, at det går ret godt med dansk innovation – og det er værd at bemærke! Men der er også rum til forbedring.
Vi kan stadig få endnu mere ud af de offentlige kroner, vi investerer i forskning. Erhvervssektoren og forskningssektoren skal bringes tættere sammen. Og vi har brug for at sætte en samlet strategisk retning for hele systemet.
Nu går jeg i gang med at se på, hvordan vi kan skabe bedre rammer for vores institutioners innovationsaktiviteter og teknologioverførsel. Så vi kan styrke omsætningen og kommercialiseringen af ny viden. For der skal ikke herske tvivl om regeringens mål: Vi vil sætte en retning for forsknings- og innovationsindsatsen, der er grøn som græs.
Yderligere tiltag og initiativer
Men det kræver, at vi gør mere end bare at snakke. At vi politikere skaber nogle rammer for, at de flotte ord kan blive skubbet ud over rampen.

Aktuelt, så er jeg i dialog med erhvervsministeren om, hvordan vi kan styrke samarbejdet mellem universiteterne og erhvervslivet. Om at overføre viden! Få iværksættere og forskere til at tale bedre sammen.
Det er svært. For forskeren vil forske, og virksomheden vil vækste. Men vi skal blive bedre til den øvelse: at gøre forskning og viden – som skabes på universiteterne – til konkrete løsninger, der kommer samfundet til gavn.
GTS’erne (De Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter) har også en vigtig rolle ift. grøn omstilling. De kan hjælpe danske virksomheder med at udvikle nye grønne løsninger og samtidig understøtte et mere bæredygtigt dansk erhvervsliv.
Så på baggrund af VIV-panelets anbefalinger har vi sammen med GTS’erne igangsat et arbejde, der skal give GTS’erne mulighed for at handle mere langsigtet og strategisk. Og det kan for eksempel være inden for grøn omstilling.
Derudover: Så har regeringen skabt 13 klimapartnerskaber. Og tak for jeres indsats i den forbindelse. Klimapartnerskaberne spænder fra energi, over fødevareproduktion, til transport. Og de skal blandt andet se på potentialerne inden for forskning og innovation – i deres respektive sektorer.
Planen er så, at vi udarbejder en klimahandlingsplan på baggrund af de partnerskaber og i forlængelse af klimaloven. Og så bygger vi forskning ovenpå.
Og så har vi indgået en aftale om at oprette ”Danmarks Grønne Fremtidsfond”. Fonden har en samlet kapacitet på 25 mia. kr. Den skal investere i grønne løsninger og teknologier. Det gælder omlægning af energisystemer til vedvarende energi. Lagring og effektiv anvendelse af energi. Med videre. Og den skal fremme global eksport af grøn teknologi, særligt inden for vind.
Byg jeres virksomheder på den nyeste forskning
Så vi er godt i gang. Og vi skal blive bedre til at bruge iværksætteri til at løse nogle af de problemer, som verden står over for. Og vi skal have mange flere iværksættere som KiteX til at udspringe af universiteterne.
Jeg har en opfordring til jer iværksættere og virksomheder, som er til stede i dag: Ræk ud efter de midler, vi har sat af til nye projekter. 
Gå sammen med forskerne og søg løs. Innovationsfonden har netop åbnet for ansøgninger. Der ligger 700 millioner kroner og venter.
Gå sammen med forskerne og byg noget op. Noget, der gør den grønne omstilling til en konkret omstilling, man kan se og mærke: flyvende vindmøller. Ølflasker af papir. 3D-printede kjoler i genbrugsplast. Tænk ud af boksen. Træd stierne ud. Vi har brug for det!
Og til dig, Brian. Så sidder jeg, som sagt, lige herovre. Hvis der er noget, du mangler. Jeg beklager, at vi stjæler den gode udsigt. Men I har jo også haft kig på vores lokaler.
Du er i hvert fald velkommen til hver en tid. Jeg håber, I får en rigtig god konference!
Tak for ordet.

Kilde

Kilde

Ukendt

Ophavsret

Tags