Skip to content

Andrea Brochmanns 1. maj-tale

Ingen kendte rettigheder / The Royal Library, Denmark

Om

Taler

Andrea Johanne Marie Brochmann
Kvindesagsforkæmper

Dato

Sted

Fælledparken, København

Omstændigheder

På taletidspunktet hed taleren Andrea Nielsen.

Tale

Der Falder mig i Dag ind, hvorledes Arbejderne begyndte deres Demonstrationstog. De var bare nogle hundrede Mand, da de første Gang drog til Grundlovsfest ud til Dyrehaven. Men efterhaanden blev de saa mange, at Jærnbanetogene ikke kunde befordre dem. Nu er da kun Fælleden stor nok til deres Møde. Det er mit Haab, at det vil gaa med Kvinderne paa samme Maade. Længe holdt den arbejdende Kvinde sig tilbage, men nu begynder hun at komme med. Nylig havde vi den store Kvindestrejke i mit Fag, og ikke én af de 1300 Kvinder faldt fra (Hør! Bravo!) Ogsaa vi bliver snart en Hær, og vi trænger i lige saa høj Grad, ja endnu højere Grad, til en forkortet, til en bestemt og regelmæssig Arbejdstid. Leve Kvindernes Organisation! (Bifald og Leveraab for Andrea Nielsen.)

Kilde

Kilde

www.danmarkshistorien.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags

Relateret