Skip to content

Aksel Larsens tale på Christiansborg Slotsplads

Om

Taler

Aksel Larsen
Politiker, stifter af SF

Dato

Sted

Christiansborg Slotsplads

Omstændigheder

I 1956 var der storkonflikt i Danmark, og overenskomstforhandlingerne mellem lønmodtagere - der blandt andet kæmpede for at nedsætte den ugentlige arbejdstid fra 48 til 44 timer - og arbejdsgivere var gået i hårdknude. 
Natten mellem 12. og 13. april blev mæglingsforslaget fra Forligsmanden, som var blevet nedstemt af lønmodtagerne, ophøjet til lov i Folketinget.  
Dette var første gang, at en socialdemokratisk regering lavede et politisk indgreb over for strejkende arbejdere, hvilket førte til splittelse mellem partiet/regeringen og fagbevægelsen.

Tale

Jeg vil sige, som jeg sagde i nat i folketingssalen: Hvis de troede, de med deres lov kunne skabe ro og få produktionen til at gå gnidningsløst, så tog de fejl! I dag er de nok klar over, at jeg havde ret.
I har været tålmodige, men jeres grundlovssikrede rettigheder er trådt for nær. Hold stadig sammen i den kommende tid. Som jeg sagde i nat: Hvis arbejderne ikke reagerer mod det skete, så vil arbejdsgiverne opfatte det som kapitulation.
I har vist dem, hvor mange I er, og at det er alvor. Slut derfor mødet nu. Efter mødet samles tillidsmændene i Grundtvigs Hus til rådslagning. Hvad de beslutter at råde jer til, vil I kunne høre i radioen i aften. Tillidsmændene er i dag Situationens Generalstab og de skal sige, hvad I skal gøre.

Kilde

Kilde

danmarkshistorien.dk

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret