Skip to content

Claus Hjort Frederiksens tale ved åbning af videnscenter i Århus

Steen Brogaard

Om

Taler

Claus Hjort Frederiksen
Beskæftigelsesminister

Dato

Sted

Videnscenter i Århus

Tale

Tak for invitationen til at åbne det ny videnscenter her i Århus.

Den er jeg glad for. For med de fem nye videncentre passerer vi en vigtig milepæl på vejen mod målet om bedre integration af flygtninge og indvandrere i Danmark.

I de kommende år bliver vi flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder. Det stiller krav om, at vi får aktiveret de mange mennesker, som ikke er ude på arbejdsmarkedet, men som egentlig godt kunne være det. Personer, som har kvalifikationer og kompetencer, som virksomhederne og det danske samfund kunne have stor gavn af. Personer som - desværre - af kulturelle, sociale eller andre årsager ikke er i gang.

Flygtninge og indvandrere er en af de grupper, som ikke har så godt fat i arbejdsmarkedet. Det er der mange grunde til. Nogen behersker ikke det danske sprog. Andre har ikke de fornødne kvalifikationer. Andre igen har sociale problemer, som gør det svært for dem at passe et job.

Men for en stor gruppe gælder det, at de rent faktisk er sunde, raske og arbejdsduelige og ”fit for fight” til det danske arbejdsmarked. De har erfaringer og kompetencer med sig fra hjemlandet, som sagtens kan bruges på det danske arbejdsmarked. Den eneste hindring er, at de ikke har en uddannelse eller mangler papir på det.

De er spild af værdifulde ressourcer. Et spild, som vi slet ikke har råd til. Et spild, som vi ikke kan være bekendt over for de mange flygtninge og indvandrere, som gerne vil arbejde og bidrage til det danske samfund.

Derfor har vi afsat 40 millioner kroner på finansloven til at etablere en række videnscentre, som kan samle viden om, hvor og hvordan flygtninge og indvandrere kan få afklaret deres kompetencer.

En flygtning fortæller for eksempel med hjælp fra sin tolk sin kommunale sagsbehandler, at han har arbejdet på en bilfabrik i Iran. Det kan være vanskeligt for kommunen at vurdere, om han har arbejdet som bilmekaniker, autolakerer eller muligvis har vedligeholdt maskinerne på fabrikken.

Fremover vil kommunen kunne kontakte det nye videnscentre, som vil have overblik over de tekniske skoler, der kan afklare lige netop hans kompetencer. Det vil sikre, at kommunen hurtigt kan sende flygtningen videre til en konkret vurdering af, hvad han kan. Og det vil give ham bedre mulighed for at søge et relevant og realistisk job.

Det samme gælder bageren fra Libanon, som har arbejdet mange år i et bageri i sit hjemland. Han taler ikke dansk, men det viser sig, at han kan bage både brød og kager, når bare bagermesteren viser ham, hvordan han skal gøre. Han bliver ikke opgivet og overladt til sig selv og sin familie på passiv forsørgelse. Fremover vil han med hjælp fra kommunen kunne søge arbejde i bagerier.

Hovedideen med at etablere videnscentrene er således at sikre, at alle myndigheder har adgang til kvalificeret viden og rådgivning om kompetenceafklaring. Der må ikke være ”dårlige undskyldninger” for ikke at kunne hjælpe flygtninge og indvandrere til et job.

Det handler om at udnytte de kompetencer, den enkelte har med sig fra hjemlandet. Vi skal tage udgangspunkt i den enkelte, og finde de ledige jobs, der matcher hans eller hendes kompetencer. På den måde minimerer vi kompetencetabet mest muligt.

Og så må vi ikke glemme, at der gælder to benhårde regler på det danske arbejdsmarked: Den ene er, at jo længere man har været uden arbejde, desto sværere er det at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Den anden er, at en lille tilknytning til arbejdsmarkedet er bedre en ingen.

Ved at få synliggjort de kompetencer, som flygtningen og indvandrere har med sig fra hjemlandet, er chancen for bare få timers arbejde om ugen langt større. Og som sagt: lidt arbejde er bedre end intet arbejde.

Videnscentrene skal være vidensbank for kommuner, AF, uddannelsesinstitutioner m.fl. De skal vejlede AF og kommunerne. De skal indsamle viden om, hvilke metoder, der virker bedst, når man skal afklare hvad de forskellige grupper af indvandrere og flygtninge egentlig kan.  De skal medvirke til at udvikle en elektronisk database med tilbud om kompetenceafklaring. Og de skal medvirke til at udvikle et værktøj til brug for kompetenceafklaring ude på virksomhederne.

Det hele skulle gerne ende med, at alle flygtninge og indvandrer kan få et kompetencekort, som viser, hvad de kan, og som som de kan tage med sig, når de skal søge arbejde.

Til slut vil jeg ønske ISS og deres samarbejdsparternere tillykke med det nye videnscenter. Jeg synes, at det er et spændende partnerskab, I har etableret, fordi det rummer både bredde og dybde. Med både virksomheder, et virksomhedsnetværk, et konsulentfirma, en kommune og et sprogcenter er der skabt solid basis for at løse den opgave, I har påtaget jer.

Og så vil jeg ønske alle fem videnscentre god vind i sejlene med de forestående opgaver. Jeg vil følge arbejdet tæt. Vigtigheden af, at flygtninge og indvandrere får en chance på det danske arbejdsmarked kan ikke betones nok.

Tak for ordet.

 

Kilde

Ophavsret

Tags