Skip to content

Kvinde kend din kamp

Velkommen til Danske Talers quiz om kvindesagen. Her føres du igennem 10 skarpe spørgsmål om kvindesagens historiske mærkesager, frontfigurer og landvindinger.

Test din viden om ligestillingens historie, mød en lang række af kvindesagens formødre, og bliv klogere på deres kamp her.
Wikimedia Commons
Hvornår blev Dansk Kvindesamfund stiftet?
Claudia Adeath. Nationalmuseet.

Rigtigt Forkert

Dansk Kvindesamfund blev stiftet af Mathilde og Frederik Bajer i 1871, der med oprettelsen af Dansk Kvindesamfund og deres livslange engagement i kvindebevægelsen blev frontfigurer i kampen for politisk valgret for kvinder.

Thorvald Staunings tale i anledning af Mathilde Bajers 90-års fødselsdag 1930
1/10
Hvornår fik kvinder adgang til universitetet?
Wikimedia Commons

Rigtigt Forkert

I 1875 fik kvinder for første gang lov til at tage studentereksamen og studere på Københavns Universitet. Anledningen til lovændringen var den unge Nielsine Nielsens ansøgning om dispensation til – som kvinde – at studere lægevidenskab. Hun blev siden den første kvindelige læge i Danmark.

Jytte Larsens festtale ved Kvindehøjskolens jubilæum 1983: Kvindehøjskolen 5 år
2/10
Hvorfor var Olivia Nielsen og Andrea Brochmans 1.maj-taler fra 1899 skelsættende?

Rigtigt Forkert

Olivia Nielsen og Andrea Brochmann var de første kvindelige talere ved en 1.maj demonstration. De var begge medlemmer af fagbevægelsen, politisk engageret for Socialdemokratiet og aktive i kampen for kvinders valgret.

Olivia Nielsenes 1. maj tale

Andrea Brochmanns 1. maj tale3/10
Hvornår blev kvinders kommunale valgret – altså stemmeret ved kommunale valg – indført?
Kim Tolstrup

Rigtigt Forkert

Kvinders kommunale valgret blev indført i 1908, og derfor var der for første gang kvindelige navne på stemmesedlerne ved kommunalvalget i 1909. Resultatet blev, at 127 kvinder blev valgt, og stemmeprocenten blandt kvinderne var 50 %.

Lizette Risgaards tale ved 100-året for kvindernes kommunale valgret
4/10
Hvornår blev kvinders politiske stemmeret – altså stemmeret til Folketinget indført?

Rigtigt Forkert

Lovforslaget om kvinders valgret blev første gang fremsat i Rigsdagen – det daværende folketing – af Frederik Bajer i 1886. Først efter adskillige årtiers utrættelig kamp blev valgret for kvinder indført i 1915.
5/10
Hvem var idékvinden bag valgretsoptoget d. 5. juni 1915?

Rigtigt Forkert
I årene omkring grundlovsændringen i 1915 var Gyrithe Lemche frontfigur i Dansk Kvindesamfund. Her fik hun idéen til at markere den nyvundne rettighed med et optog, hvor mellem 12.000-20.000 kvinder iklædt hvidt marcherede til Amalienborg.
6/10
Hvem overrakte adressen – brevet – til regeringen ved valgretsoptoget i 1915?

Rigtigt Forkert


Henni Forchammer var medstifter af og bestyrelsesmedlem i Danske Kvinders Nationalråd. Som formand for foreningen ledede hun valgretsoptoget 5. juni 1915 og overbragte Danske kvinders adresse til regeringen og rigsdagen. Hun blev dermed den første kvinde på Folketingets talerstol.
7/10
Hvem stillede først kravet om ligeløn?

Rigtigt Forkert

De danske lærerinder rejste allerede kravet om lige løn for lige arbejde i 1870’erne, hvor deres løn var fastsat til 2/3 af mændenes. Begrundelsen var, at kvinder ikke havde samme forsørgerpligt og dermed samme udgiftsniveau som mændene. Kravet blev først imødekommet i 1919, da Folketinget vedtog lige løn for alle offentligt ansatte uanset køn.
8/10
Hvad hentyder Thit Jensen til, når hun taler om frivilligt moderskab?
Wikimedia Commons

Rigtigt Forkert

I 1920’erne turnerede Thit Jensen Danmark rundt med foredraget “frivilligt moderskab eller kultiveret forældrefølelse”, der handlede om kvinders ret til egen krop og til ikke at sætte deres liv og helbred på spil med alt for mange fødsler.
9/10
Hvad er den største hindring for ligestilling ifølge Suzanne Brøgger?
Isak Hoffmeyer. Gyldendal

Rigtigt Forkert

Ifølge Suzanne Brøgger står frygten for forandring i vejen for, at den formelle lighed kan blive en reel lighed: “Problemet er ikke, at mænd undertrykker kvinder, eller at “Systemet” undertrykker mennesker, men at vi alle undertrykker os selv, vores inderste drømme og længsler. Vi undertrykker os selv af frygt for, hvad der ville ske, hvis vi var ærlige.”
10/10

Resultat

Du har svaret rigtigt på ud af 10 spørgsmål