Skip to content
Skriv en tale - Undervisningsfilm

Om filmene

Emneintro

Det er en kunst at skrive en tale - og at holde den med gennemslagskraft foran et publikum.
I disse fem norske film gennemgår vi arbejdet med at skrive en kort, argumenterende tale og holde den foran et publikum.

Filmene gennemgår både idégenerering, tekstarbejde, argumentation og vinkling. Siden fokuseres der på mundtlighed, krop, stemme og nervøsitet.

Filmene er primært rettet mod elever i udskolingen og på ungdomsuddannelserne. De er på norsk og er produceret af vores samarbejdspartnere i projektet Ta ordet.

Nordisk Talefest er en del af projektet 'Norden og verden', der har til hensigt at styrke det nordiske samarbejde og demokratisk medborgerskab gennem arbejdet med det talte ord.
Projektet er støttet af A.P. Møller Fonden og ledes af Danske Taler med vores samarbejdspartnere på universiteterne i Bergen, København, Uppsala og Växjö.

Vi har bl.a. produceret digitalt undervisningsmateriale om taler og taleskrivning med masser af øvelser, teori og eksempler fra danske og nordiske taler gennem tiden.
 

Praktisk

Filmene kan benyttes i dansk- eller retorikundervisningen på ungdomsuddannelserne.
Har man brug for mere teori og praktiske øvelser, kan man hente gratis undervisningsmateriale hos talefest.nu

Formål

At kunne arbejde systematisk med argumentation
At kunne tilpasse sin argumentation efter både publikum og talesituation
At kunne disponere en tekst, så den er klar og modtagerbevidst. 
At blive bevidst om forskellene på skriftlighed og mundtlighed.
At blive bedre til at tale foran flere mennesker
At blive bevidst om sin egen stemme i et demokratisk samfund - og at bruge den!

Læringsmål

9. klasse – dansk 

 • Eleven kan bruge kroppen som udtryk. Eleven har viden om krop og identitet.
 • Eleven kan bruge kropssprog og stemme tilpasset kommunikationssituationen. Eleven har viden om kropslige og retoriske virkemidler.
 • Eleven kan analysere eget og andres kropssprog. Eleven har viden om sammenhæng mellem situation, kultur og kropssprog.
 • Eleven kan udarbejde opinions- og ekspressive tekster. Eleven har viden om argumenterende og reflekterende fremstillingsformer. 

STX og HF – dansk

 • [Eleven skal kunne] anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed.
 • Sikker udtryksfærdighed og kritisk-analytisk sans fremmer elevernes muligheder for som medborgere at orientere sig og handle i et moderne, demokratisk, digitaliseret og globalt orienteret samfund.
 • I arbejdet med elevernes udtryksfærdigheder lægges der vægt på dels at udvikle elevernes personlige stemme gennem kreative skriveøvelser, dels på elevernes studieforberedende kompetencer med fokus på faglig udtryksfærdighed mundtligt, skriftligt og i andre former.

HTX – dansk

 • [Eleven skal kunne] demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel mundtlige som skriftlige sammenhænge.
 • anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbestemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, diskutere, vurdere og reflektere.
 • Formål: Gennem udvikling af kritisk-analytisk sans, refleksionsevne samt beherskelse af et sikkert sprogligt udtryk, er formålet endeligt at fremme elevernes muligheder for som medborgere at orientere sig og aktivt tage del i et demokratisk og globaliseret samfund præget af digitalisering.

HHX – dansk

 • Formål: Gennem udvikling af kritisk-analytisk sans, refleksionsevne samt beherskelse af et sikkert sprogligt udtryk, er formålet endeligt at fremme elevernes muligheder for som medborgere at orientere sig og aktivt tage del i et demokratisk og globaliseret samfund præget af digitalisering.
 • Faglige mål: demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel mundtlige som skriftlige sammenhænge.
 • Anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbestemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, diskutere, vurdere og reflektere.