Skip to content
Samarbejdspolitikken og Augustoprøret

Perspektivering: eftertidens syn på samarbejdspolitikken

Introduktion til kilden: Anders Fogh Rasmussens tale om samarbejdspolitikken, 29. august 2003

I forbindelse med fejringen af 60-året for ophøret af samarbejdspolitikken d. 29. august 2003, holdt statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) en tale, der vakte opsigt, fordi han kritiserede samarbejdspolitikken under besættelsen, og han beskyldte de daværende danske politikere for at svigte moralsk. I talen blev kritikken af samarbejdspolitikken samtidig et argument for, hvorfor Danmark var forpligtet til at deltage i Irak-krigen, som USA havde indledt d. 20. marts 2003. 

Arbejdsspørgsmål

Læs talen, og find svar på nedenstående spørgsmål.:

Spørgsmål 1: 
  • Hvorfor mener Anders Fogh Rasmussen, at samarbejdspolitikken var en fejltagelse og et udtryk for moralsk svigt?   
Spørgsmål 2: 
  • Hvad kan man lære af begivenhederne d. 29. august 1943 ifølge Anders Fogh Rasmussen? 
Spørgsmål 3: 
  • Hvordan bruger Anders Fogh Rasmussen samarbejdspolitikken og augustoprøret til at retfærdiggøre, at Danmark deltager i Irakkrigen? 
Spørgsmål 4:
  • Hvem skal ifølge Anders Fogh Rasmussen have æren for, at samarbejdet med besættelsesmagten ophørte?   
Spørgsmål 5:

  • Hvad mener du om nedestående citat fra Anders Fogh Rasmussens tale? 
"Hvis alle havde tænkt som de danske samarbejdspolitikere, ville Hitler med stor sandsynlighed have vundet krigen, og Europa var blevet nazistisk. 

Spørgsmål 6: 
  • Sammenlign Anker Jørgensens og Anders Fogh Rasmussens syn på samarbejdspolitikken og augustoprøret. Er der ligheder og forskellige?

Alternativ kilde: Anker Jørgensens tale ved 40-året for Danmarks befrielse, 4. maj 1985

Til en mindegudstjeneste holdt daværende Statsminister Ander Jørgensen (S) en tale om besættelsestiden. Talen er en personlig beretning om "de 5 år forbandede år". Jørgensen var 17 år, da Danmark blev besat i 1940, og 22 år ved befrielsen i 1945. I sin tale erklærer Anker Jørgensen, at han var indædt modstander af nazismen, men samtidig udviser han en vis forståelse for, at samarbejdspolitikken var nødvendig.   

Arbejdsspørgsmål

Læs talen, og find svar på nedenstående spørgsmål:

Spørgsmål 1: 
  • Hvad er Anker Jørgensens holdning til samarbejdspolitikken? 
Spørgsmål 2:
  • Kan vi ifølge Anker Jørgensen bruge erfaringerne fra 1940-45 til noget?
Spørgsmål 3: 
  • Sammenlign Anker Jørgensen og Anders Fogh Rasmussens syn på samarbejdspolitikken og augustoprøret. Er der ligheder og forskellige?