Skip to content

Undervisningsmateriale

Er du underviser, kan du her finde færdiglavede undervisningsforløb, et væld af kildemateriale og en række interaktive opgaver målrettet de største elever i udskolingen og på ungdomsuddannelser.

  1. Tilbage
  2. Retoriske figurer
    Dansk, Retorik

Introduktion

Retoriske figurer

Her finder du en liste over de mest kendte retoriske figurer, fra anafor til tautologi.

Accumulatio

Accumulatio betyder ”akkumulering”, og er en opremsning af fire eller flere ord eller udtryk.

Allitteration

Ved allitteration sætter taleren to eller flere ord, der indeholder den samme eller flere ens konsonantlyde, sammen i en sætning.

Anafor

Anaforen er en gentagelse af ord eller udtryk i begyndelsen af en sætningsrække.

Antitese

En antitese er en kontrast, altså en modstilling af ord og begreber.

Assonans

Ved assonans sætter taleren to eller flere ord, der indeholder den samme eller flere ens vokallyde, sammen i en sætning.

Brud

Et brud vil sige at bryde med en ellers forventelig sætningsopbygning eller gentagelsesfigur.

Correctio

Correctio betyder selvrettelse og er simpelthen, når man retter sig selv under en tale.

Epifor

Ved en epifor gentages et ord eller udtryk i slutningen af en række led eller sætninger.

Exclamatio

Exclamatio betyder udråb og beskriver tilsyneladende spontane udbrud.

Gentagelse

Gentagelser kan både ske på ordniveau og sætningsniveau, og gentagelserne kan være identiske eller variationer over det samme ord eller den samme sætning.

Hyperbel

En hyperbel er en overdrivelse.

Kiasme

En kiasmen er en krydsstilling, hvor man siger det samme to gange i forskellig rækkefølge, så det anden gang får en ny betydning.

Litote

En litote er en underdrivelse.

Metafor

En metafor er et billede, hvor man overfører et begreb eller et udtryk fra ét betydningsområde til et andet.

Metonymi

Metonymien udskifter et ord eller et udtryk med et ord eller udtryk inden for samme betydningsområde.

Oxymoron

Et oxymoron er en sammenstilling af ord eller begreber, som er selvmodsigende.

Paradoks

Et paradoks er en sammenstilling af ord eller udtryk, der umiddelbart er selvmodsigende, men som udtrykker en dybere mening.

Parallelisme

Parallelismen spejler to eller flere sætninger eller sætningsdele.

Retoriske spørgsmål

Retoriske spørgsmål er spørgsmål, man ikke ønsker svar på, men som man udelukkende bruger for at opnå en retorisk effekt.

Simile

En simile er en sammenligning.

Tautologi

Tautologi er en gentagelse af ord, der betyder det samme eller næsten det samme.

Trikolon

En trikolon kaldes også for en tretrinsraket: Her remses tre ord eller udtryk op efter hinanden.