Skip to content
Gendrivelser – slå modargumenter ned

Taleøvelse: Affaldssortering eller ej?

I grupper forbereder den ene halvdel af klassen en tale, hvor de argumenterer for indførelsen af affaldssortering på skolen. Den anden halvdel forbereder en tale, hvor de argumenterer imod.
Talerne skal indeholde mindst:
  • to argumenter for synspunktet og 
  • en gendrivelse af deres modparters synspunkt. 
Talerne må maks. vare 3 minutter.
Eleverne holder skiftevis deres for- og imod-taler på klassen.

Forslag til andre emner

  • Sabbatår
  • Alkohol til festerne
  • Genbrugstøj
  • Værnepligt til kvinder
  • Bilfrie søndag
  • Soundboxes på stranden