Skip to content
Gendrivelser – slå modargumenter ned

Om forløbet

Introduktion

Med støtte fra Frederiksberg Fonden har Danske Taler udarbejdet en række undervisningsforløb til undervisningen i dansk og retorik i folkeskolens afgangsklasser og på gymnasiet. Forløbene sætter fokus på talen som argumenterende tekst og dykker ned i væsentlige elementer ved talegenren som argumentation, gendrivelse, appelform og stil.

Dette forløb bygger videre på undervisningsforløbet om argumentation ved at stille skarpt på kunsten af gendrive, altså det at imødekomme modpartens argumentation.

Praktisk

Forløbet tager 1-2 lektioner og er målrettet eleverne i folkeskolens afgangsklasser og i gymnasieskolen.

Forløbet indeholder tre aktiviteter:

 1. Læreroplæg på klassen om, hvad gendrivelser er. Her kan du benytte forklaringen “Hvad er en gendrivelse?”
 2. Gruppearbejde om gendrivelser i taler. Du finder 4 udvalgte taler med tilhørende arbejdsspørgsmål under “Eksempler på gendrivelser i taler”.
 3. Talebattle på klassen. Her kan du bruge oplægget og formatet “Affaldssortering eller ej”.


Formål


 • Kendskab til gendrivelse som virkemiddel i argumentation.
 • At lære at genkende gendrivelser i offentlig argumentation.
 • At øve sig i selv at producere argumenter og gendrivelser for og imod en given sag.
 • At øve sine mundtlige færdigheder.


Læringsmål

9. klasse – dansk

 • Eleven får viden om og bruger argumentationsformer og retoriske virkemidler.
 • Eleven får viden om nuancer i sproget og sprogets virkning.
 • Eleven sætter tekster i form af taler i relation til aktuelle problemstillinger.
 • Eleven får viden om sammenhæng mellem situation, kultur og sprog i form af hjemler.
 

STX – dansk

 • Eleverne anvender en centrale mundtlig fremstillingsform i form af en tale og argumenterer for et synspunkt.
 • Eleverne laver retorisk analyse, herunder analyse af kommunikationssituationen og argumentation.
 • Elverne får indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund i form af hjemler.
 • Eleverne forholder sig kritisk og analytisk til information i medier.
 

STX – retorik 

 • Eleverne argumenterer for et standpunkt på en måde, der er egnet til at overbevise.
 • Eleverne får kendskab til teori og fagbegreber inden for argumentationsteori.
 • Eleverne bruger teori og fagbegreber om argumentation til produktion, reception, analyse og retorisk kritik af autentiske ytringer i form af taler.
 • Eleverne producerer egne ytringer med udgangspunkt i argumentationsteori.
 • Eleverne får en forståelse for de funktioner og den indflydelse, som ytringer kan have i relation til demokratiet og udøvelse af demokratisk medborgerskab.