Skip to content
Argumentation

Om forløbet

Introduktion

Med støtte fra Frederiksberg Fonden har Danske Taler udarbejdet en række undervisningsforløb til undervisningen i dansk og retorik i folkeskolens afgangsklasser og på gymnasiet. Forløbene sætter fokus på talen som argumenterende tekst og dykker ned i væsentlige elementer ved talegenren som argumentation, gendrivelse, appelform og stil.

Dette forløb stiller skarpt på argumentation og dykker ned i det gode arguments tre hoveddele: påstand, belæg og hjemmel. Der kan bygges ovenpå dette forløb med undervisningsforløbet:

Gendrivelser - Slå modargumenter ned

Praktisk

Forløbet tager 1-2 lektioner og er målrettet eleverne i folkeskolens afgangsklasser og gymnasieskolen.
Forløbet indeholder følgende aktiviteter:

 1. Læreroplæg på klassen om, hvad argumentation er. Her kan du tage udgangspunkt i forklaringen “Hvad er argumentation?”.
 2. Gruppearbejde om argumentation i taler. Du finder links, spørgsmål og diskussionsoplæg til gruppearbejdet under “Eksempler på argumenter i taler”.
 3. Praktisk argumentationsøvelse. Her kan du bruge oplægget “Argumentgenerering”.

Formål

 • Kendskab til principperne for argumentdannelse og argumentationsanalyse, herunder begreberne påstand, belæg og hjemmel.
 • At lære at genkende og analysere argumenter i offentlig argumentation.
 • At øve sig i selv at producere publikumstilpassede argumenter  for en given sag.
 • At øve sine mundtlige færdigheder.

Læringsmål

9. klasse – dansk
 • Eleven får viden om og bruger argumentationsformer og retoriske virkemidler.
 • Eleven får viden om nuancer i sproget og sprogets virkning.
 • Eleven sætter tekster i form af taler i relation til aktuelle problemstillinger.
 • Eleven får viden om sammenhæng mellem situation, kultur og sprog i form af hjemler.

STX – dansk
 • Eleverne får indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund i form af hjemler.
 • Eleverne laver retorisk analyse, herunder analyse af kommunikationssituationen og argumentation.
 • Eleverne forholder sig kritisk og analytisk til information i medier.

STX – retorik 
 • Eleverne får kendskab til teori og fagbegreber inden for argumentationsteori.
 • Eleverne bruger teori og fagbegreber om argumentation til produktion, reception, analyse og retorisk kritik af autentiske ytringer i form af taler.
 • Eleverne producerer egne ytringer med udgangspunkt i argumentationsteori
 • Eleverne får en forståelse for de funktioner og den indflydelse, som ytringer kan have i relation til demokratiet og udøvelse af demokratisk medborgerskab.