Skip to content
Argumentation

Argumentjagt

Opdel eleverne i grupper, som hver læser en af talerne herunder med henblik på at identificere argumenter og formulere de hjemler, der binder påstand og belæg sammen.

Alex Vanopslagh

 • Hvordan bruger Alex Vanopslagh grundloven til at argumentere for, at regeringen er gået for langt i sin håndtering af covid-19?
 • Hvordan er belæggene tilpasset publikum? 
 • Og hvilken hjemmel kan tænkes at forbinde påstand og belæg?

Lone Belling

Et af argumenterne i Lone Bellings tale ved Folkets Klimamarch lyder som følger:

Påstand: Vi skal ikke indrette vores byer efter biler.
Belæg: Biler kræver mange ressourcer at producere og transporterer i gennemsnit kun 1,3 person pr. tur.
Hjemmel (usagt): Vores byer skal indrettes klimavenligt og bæredygtigt, og biler er ingen af delene.
 • Kan du finde andre argumenter?

Lars Løkke Rasmussen

 • Hvordan argumenterer Lars Løkke Rasmussen for, at “den væsentligste demokratiske indflydelse udøves i mødet mellem mennesker”? 
 • Hvilken påstand er følgende udsagn belæg for?: 
For intet står over det personlige ansvar. Alle personlige handlinger præger samfundet lidt efter lidt.

Elsebeth Gerner Nielsen

I sin tale argumenterer Elsebeth Gerner Nielsen for, at vi skal bruge vores ytringsfrihed med omtanke. Et af hendes argumenter lyder:
Påstand: Det er nødvendigt at tænke sig om, før man taler.
Belæg: Det er forudsætningen for at skabe dialog og fælles forståelse. 
 • Hvordan vil du formulere hjemlen i argumentet?

Simon Emil Ammitzbøl

I sin tale argumenterer Simon Emil Ammitzbøl for, at det er vigtigt, at Liberal Alliance klarer sig godt ved det nært forestående folketingsvalg. Han præsenterer følgende belæg for den påstand:
Dansk økonomi står i stampe – med stor risiko for at dykke yderligere. Bureaukratiet vokser dagligt. Den offentlige sektor ligeså. Skattetrykket sætter verdensrekord. Og den personlige frihed er under pres.
 • Hvilken hjemmel forbinder påstand og belæg? 
 • Og hvad siger det om publikum?

Anja Katrine Søndergaard

 • Hvilke belæg præsenterer Anja Katrine Søndergaard som begrundelse for påstanden om, at vi i Danmark stadig er milevidt fra at have opnået ligestilling? 
 • Og hvorfor mener hun, at ligestilling bør skrives ind i grundloven? 
 • Hvilken hjemmel kan tænkes at bygge bro mellem påstand og belæg?