Skip to content

C. Willerup

Fagforeningsformand

Ingen kendte rettigheder

Profil

C. Willerup (fødsels- og dødsår ukendt) var tjenestekarl, socialdemokrat og i slutningen af 1800-tallet formand for den københavnske tyendeforening 'Enigheden'. 'Enigheden' blev den første mandlige fagforening for tyende der tillod kvindelige medlemmer, og foreningen blev derfor et 'fagligt tilflugtssted' for kvindelige tyende efter at Hovedstadens kvindelige Tjenestepigeforening gik i opløsning i 1886. Willerup blev dermed repræsentant også for kvindelige tjenestefolk, og var derfor som leder for en kønsblandet fagforening koblet til både arbejder- kvindebevægelsen. Willerups faglige og politiske mærkesager var afskaffelsen af Tyendeloven samt indførelsen af kvindernes og tyendes stemmeret ved Rigsdags- og kommunalvalg.

Taler