Skip to content

Birte Weiss

Journalist og fhv. politiker

1. maj 1941 (82 år)
Folketinget

Profil

Birte Weiss, f. 1.5.1941, dansk politiker og journalist. Efter journalistuddannelse 1960-63 arbejdede Birte Weiss bl.a. ved Demokraten, Information og Danmarks Radio. Hun har været MF for Socialdemokratiet 1971-73, 1975-84 og 1987-2001; 1981-86 var hun formand for Radiorådet.
Birte Weiss var i mange år medlem af Socialdemokratiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg og var partiets næstformand 1984-96. Hun var indenrigsminister 1993-97 og tillige kirkeminister 1994-96 og sundhedsminister 1996-98. Hendes afgang som indenrigsminister og Thorkild Simonsens overtagelse af posten var udtryk for regeringens ønske om at skabe ro om flygtningepolitikken. I 1998 var hun kandidat til posten som Folketingets formand, men opnåede ikke valg. I 1999 blev hun forskningsminister; IT- og forskningsminister fra december 2000 indtil folketingsvalget i nov. 2001, da hun ikke genopstillede. Hun trak sig herefter ud af politik og genoptog sit arbejde som journalist.

Taler