Skip to content

Erik Norman Svendsen

Fhv. kgl. konfessionarius og biskop

27. jan 1941 (83 år)
Wikimedia Commons

Profil

Erik Norman Svendsen er en dansk teolog; præst 1969, 1992-2009 biskop over Københavns Stift. Kgl. konfessionarius fra 2008. Blandt en række andre tillidshverv var han fra 1993 formand for Salmebogskommissionen, et officielt nedsat udvalg med den opgave at forberede den udgave af Den Danske Salmebog, der udkom 2002 som afløsning for den, der blev kgl. autoriseret i 1953.

Taler