Skip to content

Mona Striib

Fagforenings

12. feb 1961 (63 år)
FOA

Profil

Mona Striib er forbundsformand for FOA – Fag og Arbejde. Det har hun været siden april 2018.
Hun er født den 12. februar 1961, fraskilt og har tre voksne børn og tre børnebørn.
Mona er født i Aarhus, men har haft det meste af sin barndom, ungdom og voksenliv i Kolding. Da hun blev valgt som næstformand i FOA i 2004, flyttede hun til Frederikssund. Her bor hun stadig.
Hun kom på arbejdsmarkedet som 16-årig efter at have forladt folkeskolen midt i 3. real. Hun har arbejdet som ufaglært inden for flere fag: rengøring, cafeteria, montage, loddearbejde, jord- og beton, hjemmepleje.
Som 18-årig blev hun for første gang valgt som tillidsrepræsentant, for de ufaglærte på Danfoss og blev medlem af bestyrelsen for SiD i Kolding.
I de følgende job varetog hun tilsvarende opgaver som tillidsrepræsentant og har siddet i lokalbestyrelserne for først Husligt Arbejderforbund, hvor hun blev formand i 1992, siden FOA Kolding. Her blev hun valgt som næstformand i 1995 og formand i 2002. To år senere blev hun næstformand for FOA på landsplan. En post hun varetog, frem til hun blev valgt som formand i 2018. Sideløbende med formandsjobbet i FOA, er hun medlem af Fagbevægelsens Hovedorganisations hovedbestyrelse og flere af hovedorganisationens udvalg. Desuden er hun næstformand i PenSam Pension og formand i PenSam Holding, PenSam Bank og i PenSam Forsikring samt formand i Forhandlingsfællesskabet

Taler