Skip to content

Anders Sørensen Vedel

Historiker og præst ved Københavns Slot

9. nov 1542 - 13. feb 1616 (73 år)
Wikimedia Commons

Profil

Anders Sørensen Vedel, 9.11.1542-13.2.1616, dansk historiker og viseudgiver. Vedel tog i 1566 magistergraden i Wittenberg. Han blev i 1568 præst ved Københavns Slot, udgav i 1575 en oversættelse af Saxos Danmarkshistorie fra latin og udarbejdede i 1578 en ambitiøs betænkning om en fortsættelse, et nationalhistorisk projekt baseret på renæssancens og humanismens idéer.
Projektet blev revideret og oversat til dansk under titlen Om den Danske Krønike at beskrive (1581), og Vedel bosatte sig samme år med regeringskredsens støtte i Ribe, hvor han iværksatte et omfattende indsamlingsarbejde.

Taler