Skip to content

Johan Martinus Nielsen Skjoldborg

Forfatter og 'husmændendes digter'

27. apr 1861 - 22. feb 1936 (74 år)
Wikimedia Commons

Profil

Johan Skjoldborg, Johan Martinus Skjoldborg, 27.4.1861-22.2.1936, forfatter. Allerede som barn gjorde Johan Skjoldborg tjeneste på gårdene ved forskelligt landarbejde for at bidrage til det fattige hjems indtægter, og efter sin konfirmation kom han 1875 i handelslære i Nibe, men måtte to år senere give op på grund af en fodlidelse. Hos velhavende folk på egnen tegnede den foretagsomme yngling nu en "Aktiekapital" i sin egen fremtid og fik derved midler til at begynde læsningen på Ranum statsseminarium 1878. Herfra dimitteredes han 1881 og blev efter et par korte vikariater hjælpelærer i Kollerup, Vester Han hrd. 1889 ansattes han som enelærer ved Koldmose skole i Tranum sogn, Øster Han hrd. Her blev han til 1902 da han opgav embedet og forlod den barske, afsides egn ved Jammerbugten for helt at hellige sig forfatter- og foredragsvirksomhed.
I nogle år boede han forskellige steder, i Kbh., i Århus, i Beder ved Odder, men købte 1908 halvøen Dynæs med det gamle borgsted i Julsø over for Himmelbjerget; her boede han til 1915, de sidste år kæmpende med økonomiske vanskeligheder der til slut tvang ham bort. Et par år var han knyttet til Kærhave husmandsskole ved Ringsted og flyttede derefter ind i den æresbolig som danske husmænd havde bygget til ham på Løgstør bakke hvor han boede til sin død. Et uroligt rejseliv prægede hans personlige tilværelse; ustandselig var han på farten landet rundt som taler ved folkelige møder; for det anckerske legat rejste han 1928 i Tyskland og Italien; han var 1910–11 på foredragsturne i Amerika, indbudt af de danske foreninger; endelig talte han i Skandinavien og Finland om den danske husmandsbevægelse. Når han så ofte tyede til den korte episke form skyldtes det ikke alene hans evne for den isolerede situationsskildring, men også dette farende livs udstykning af arbejdstiden.

Taler