Skip to content

Otto Didrik Schack

Lensgreve

11. jan 1882 - 28. jan 1949 (67 år)
Ingen kendte rettigheder

Profil

Otto Didrik Schack, Otto Didrik Schack, 1882-1949, dansk lensgreve og amtmand; søn af Hans Schack. O.D. Schack, der ejede godset Schackenborg, var fra 1913 sekretær i det sønderjyske Landeværn og hyldede som formand for Vælgerforeningen for Nordslesvig Christian 10. som nordslesvigernes konge ved genforeningsfesten på Dybbøl 11.7.1920.
Schack var landråd for den daværende Tønder Kreds ved afstemningerne i 1920 og derefter dansk amtmand over Tønder Amt indtil sin død.

Taler