Skip to content

Charlotte Sannom

Kvindesagsforkæmper

28. sep 1846 - 18. dec 1923 (77 år)
Ingen kendte rettigheder

Profil

Lægedatteren Charlotte Sannom besad kunstneriske evner. Malertalentet blev udviklet på Vilhelm Kyhns tegneskole for kvinder fra 1875 og fremvist første gang på Charlottenborgs Forårsudstilling i 1880, hvor hun jævnligt udstillede de næste ti år, og hun deltog i Kvindernes Udstilling 1895. Hendes interesse samlede sig især om landskabsmaleriet. Siden blev pennen hendes vigtigste redskab som romanforfatter og ikke mindst som bladredaktør og afholdsagitator.
Charlotte Sannoms religiøse sindelag førte hende ind i Indre Mission (IM) som en aktiv frivillig, der fra 1876 blev leder af ugemøder for fabrikspiger. Siden blev hun også medarbejder ved det multifunktionelle Marthahjemmet, der var oprettet 1886 på ydre Nørrebro under forstanderinden Anna Sørensens auspicier. I det kirkelige ugeblad Fra Bethesda skrev Charlotte Sannom i 1887 om fromme kvinders ret til at tale i forsamlinger og om sine ønsker om at intensivere kvinders deltagelse i kirke- og menighedsliv. Hendes arbejde tog en ny drejning, da hun i 1890 blev ansat som IMs første kvindelige bymissionær og aflønnet som sådan indtil 1896. Hidtil havde bymissionen ligget i hænderne på ni mænd. Ansættelsen skete i forbindelse med missionsarbejdets nyorganisering i hovedstadsdistrikter, og hendes opgave blev at lede Bibelkvindemissionen.

Taler