Skip to content

Carl Ploug

Politiker og digter

29. okt 1813 - 27. okt 1894 (80 år)
Wikimedia Commons

Profil

Carl Ploug, Parmo Carl Ploug, 29. oktober 1813-27. oktober 1894, dansk journalist, nationalliberal (senere Højre) politiker og digter. 
Ploug var søn af en latinskolelærer i Kolding og kom som 16-årig til København for at studere. Ploug begyndte at studere filologi og senere historie. Han boede 1833-36 på Regensen, hvor han ivrigt tog del i studenterlivet (se f.eks. Regensviser 1-4, 1836) og blev samtidig engageret i samtidens ideer om frihed, danskhed og skandinavisme. Efter at han i 1836 måtte forlade Regensen blev han en af foregangsmændene i oprettelsen af Akademisk Læseforening (Akademicum) i 1839 og Studentersamfundet i 1840, der for mange jævne studenter blev et kærkomment alternativ til den mere fornemme Studenterforening. Han blev en central figur i 1830'ernes og 1840'ernes studenterskandinavisme og skrev bl.a. programdigtet "Længe var Nordens herlige Stamme" (1842). Ploug fik aldrig embedseksamen. Grundet faderens død i 1837 måtte han de følgende år tjene til sit eget (og delvis familiens) brød ved manuduktion og oversættelsesarbejde. 

Taler