Skip to content

Thor Pedersen

Politiker, cand.polit, fhv. minister

14. jun 1945 (78 år)
Magnus Fröderberg/norden.org

Profil

Thor Pedersen, f. 14.6.1945, dansk politiker. I 1978 blev han cand.polit. fra Københavns Universitet. Senere var han direktør og bestyrelsesmedlem i en række private virksomheder. 1974-86 var han medlem af Helsinge Byråd, fra 1978 som borgmester. I 1984 blev han medlem af Folketinget, og to år senere blev han udnævnt til boligminister i den konservative statsminister Poul Schlüters firkløverregering. I 1987 blev han indenrigsminister, og senere blev porteføljen udvidet til også at omfatte arbejdet som minister for nordisk samarbejde. Fra efteråret 1992 til januar 1993 var han indenrigs- og økonomiminister.
I oppositionstiden 1993-2001 var han bl.a. medlem af Finansudvalget i Folketinget og en af Venstres hovedforhandlere ved de årlige finanslovsforhandlinger. 1998-2001 var han tillige statsrevisor. 2001-07 var han finansminister i regeringen Fogh Rasmussen. I den funktion udviklede han et tæt samarbejde med ledelsen af Dansk Folkeparti, som var det faste forligsparti bag VK-regeringens finanslove. Derudover har Thor Pedersen spillet en central rolle ved tilblivelsen af regeringens største reformkomplekser, strukturreformen og velfærdsreformen. 2007-11 var han Folketingets formand og formand for Folketingets Præsidium. Han genopstillede ikke ved folketingsvalget i 2011.

Taler