Skip to content

Bertel Petersen Østerby

Lærer

21. aug 1863 - 21. nov 1952 (89 år)
Public Domain

Profil

B.P. Østerby blev født i Møborg i 1863 ved Lemvig og nedstammer saavel på fædrene som mødrene side fra gammel vestjydsk selvejer-bondeæt. I 1893 dimitteredes han fra Vesterbros Seminarium og ansattes 1895 i Egebjerg, forflyttedes året efter til Lomborg nordre Skole og i 1908 som lærer ved Grønfeld Skole i Rønde. I 1896 ægtede han sin hustru, Kathrine, født Andersen.
Østerby var formand for Sygekassen og Sygeplejeforeningen, tilsynsværge for to børneinstitutioner, samt medlem af over en halv snes foreninger med filantropisk eller lignende formål. Siden 1898 har Østerby arbejdet i tilslutning til »Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark«, ligesom han havde sæde i repræsentantskabet for »Dansk Kirke-Mission i Arabien« samt i bestyrelsen for Aarhus kredsforbund af »Dansk Missionsselskab«.

Taler