Skip to content

Martin Nielsen

Politiker, Danmarks Kommunistiske Parti

Danmark på film

Profil

Martin Nielsen, 1900-1962, dansk politiker og redaktør. Martin Nielsen var medlem af DKP's hovedbestyrelse fra 1923, på Lenin-skolen i Moskva 1928-1930; året efter blev han medlem af partiets centralkomiteen, redaktør for Arbejderbladet 1934-41 og MF fra 1939. Han blev arresteret på sin bopæl under aktionen mod kommunisterne 22.6.1941 og efter ophold i Vestre Fængsel og Horserødlejren overført til kz-lejren Stutthof i oktober 1943. Efter sin hjemkomst via Moskva og Sverige den 30.5.1945 genindtrådte han i Folketinget, hvor han sad indtil 1950. Han var fra 1953 medredaktør og 1955-60 ansvarshavende redaktør for Land og Folk. Han blev afløst på posten af Villy Karlsson.
Han beskrev sine oplevelser under krigen i de tre bøger Rapport fra Stutthof (1947), Undervejs mod livet (1948) og Fængselsdage og Fangenætter (1949). Den næstsidste af disse omhandler dødsmarchen bort fra Stutthof, da russiske styrker nærmede sig, mens den sidste bog fortæller om fængselsperioden inden deportationen til kz-lejren Stutthof.

Taler