Skip to content

Kim Legarth

Præst

3. jan 1975 (49 år)
Kim Legarth

Profil

Kim Legarth født i Odense og læste teologi i Århus, hvor han blev cand.theol. i 2002. Siden samme år har han været præst i Den danske Folkekirke, og har i sit arbejde været sognepræst i Vestjylland, Nord-Vendsyssel, Himmerland og nu er han præst i Sønderjylland som præst i Haderslev Domkirke og Hertug Hans Hospitalskirke. Han har i en årrække også været feltpræst og været en af de primære præster i kontakten til Haderslev Kasserne og dermed også til afholdelse af den traditionsrige mindeandagt den 9. april.

Taler