Skip to content

Nelson Rolihlahla Mandela

Politiker

18. jul 1918 - 5. dec 2013 (95 år)
Creative Commons

Profil

Nelson Mandela var Sydafrikas første sorte demokratisk valgte præsident (1994-1999), og hans betydning for landets samfundsudvikling kan ikke overvurderes. Han sad i fængsel i 27 år for sin aktivisme mod apartheidstyret. Apartheid var den raceadskillelse, som gjaldt ved lov i landet i perioden 1950-1993. Efter sin løsladelse ledede han overgangen til et demokratisk og inkluderende Sydafrika, der skulle være fri for racisme og andre former for diskrimination. Mandelas ikoniske status skyldes ikke mindst hans store pragmatisme og dialogorienterede tilgang til det hvide mindretalsstyre. I 1993 modtog han Nobels Fredspris for sin indsats.
Efter en enkelt præsidentperiode valgte han i 1999 at træde tilbage for bl.a. at arbejde som international fredsmægler. Den internationale anerkendelse af Nelson Mandela kan bl.a. ses ved, at FN's Generalforsamling i 2009 vedtog, at den 18. juli, Mandelas fødselsdag, skulle være mindedag for ham af respekt for den fredskultur, han stod for.

Taler