Skip to content

Lysias

Taleskriver

Public Domain

Profil

Lysias, ca. 445-380 f.Kr., græsk taler. Lysias tilhørte en velhavende syrakusansk familie, der havde bosat sig som metoiker i Athen, hvor de ejede et skjoldmanufaktur med 120 slaver. Under De Tredive Tyranners diktatur 404-403 f.Kr. blev både Lysias og hans bror proskriberet. Lysias flygtede fra Athen, broderen blev henrettet, og familiens formue blev konfiskeret.
Ved demokratiets genindførelse i 403 f.Kr. vendte Lysias tilbage og ernærede sig herefter som logograf, dvs. at han skrev taler for andre. I antikken kendte man flere hundrede retstaler fra hans hånd. I dag er ca. 30 bevaret, heriblandt talen mod Eratosthenes, den af de tredive tyranner, der fik Lysias' bror henrettet.

Taler