Skip to content

M.C. Lyngsie

Fagforeningsformand

6. jul 1864 - 31. dec 1931 (67 år)
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA

Profil

M.C. Lyngsie, Michael Christian Lyngsie, 6.7.1864-31.12.1931, dansk faglig leder. M.C. Lyngsie blev i 1892 formand for det københavnske arbejdsmandsforbund. I 1897 stiftedes Dansk Arbejdsmandsforbund (i dag 3F, Fagligt Fælles Forbund), og Lyngsie blev dets formand indtil 1931. Som sådan var han medlem af LO's forretningsudvalg. Han forsvarede ihærdigt arbejdsmændenes interesser og kom derved i modsætning til de faglærtes organisationer.
M.C. Lyngsie var medlem af Folketinget 1898-1906 og af Landstinget 1925-1931.

Taler