Skip to content

Martin Luther

Tysk munk, reformator og teolog

10. nov 1483 - 18. feb 1546 (62 år)
Wikimedia Commons

Profil

Martin Luther var en tysk teolog og reformator og den centrale skikkelse i det brud med den romerskkatolske kirke, der resulterede i den evangelisk-lutherske kirkeretning. Dette brud kaldes Reformationen.
Martin Luther blev født i Eisleben som søn af en bjergværksarbejder og sat i latinskole i Mansfeld, hvortil forældrene flyttede et år efter hans fødsel, og siden i Magdeburg og Eisenach. I 1501 blev han indskrevet ved universitetet i Erfurt, der da domineredes af skolastisk filosofi og teologi, og i 1505 magister artium.

Taler