Skip to content

Orla Lehmann

Politiker

19. maj 1810 - 13. sep 1870 (60 år)
Georg Emil Hansen. Wikimedia Commons

Profil

Orla Lehmann, Peter Martin Orla Lehmann, 19.5.1810-13.9.1870, politiker. Orla Lehmann blev til ære for sin danske mormor døbt på dansk, men hjemmet der prægedes af den holstensk fødte far var tysk, og hans første skole blev den tyske Petri realskole. Fjorten år gammel kom han i Borgerdydskolen i Kbh., blev student 1827 og cand.jur. 1833. Hjemmets tyskhed har ikke udelukket en nær føling i familien med det blomstrende danske åndsliv, "Slægten var stolt over Thorvaldsen, beundrede Ørsted'erne, blev begejstret ved Oehlenschläger, opbygget ved Mynster".
Orla Lehmann havde været en sjældent køn dreng og blev en billedskøn ung mand der alene ved sit ydre drog opmærksomheden til sig. Hans intellektuelle evner var betydelige, og tidligt viste det sig at han på usædvanlig måde havde ordet i sin magt både skriftligt og navnlig også mundtligt. Han var organisator og taler ved et fakkeltog 30.6.1832 til professor H.N. Clausen der samme dag var blevet forbigået ved rektorskifte på Kbh.s universitet og offentliggjorde s.å. sin første politiske artikel i Maanedsskrift for Litteratur, en protest mod de påtænkte valgregler for stænderinstitutionen. Den vordende nationalliberale politiker talte her den borgerlige intelligens' sag og fremhævede at "den danske Nations Kerne bestaar af en oplyst og agtværdig Middelstand, som i sig har optaget alle de højere Stænder og derved arver disses aandelige og politiske Fortrin". Vinteren 1833–34 tilbragte han efter nogle ugers ophold i nord- og mellemtyske småstater i Berlin hvor han drev universitetsstudier og sluttede nært venskab med den åndsbeslægtede nordmand A. M. Schweigaard der inspirerede ham til et grundigt studium af den fri norske forfatning.

Taler

1868

1867

1866

1865

1863

1858

1856

1855

1848

1846

1845

1844

1842

1841

1836