Skip to content

Dan Jørgensen

Socialdemokratisk politiker

12. jun 1975 (48 år)
Steen Brogaard

Profil

Dan Jørgensen er en dansk socialdemokratisk politiker som blev udnævnt til klima-, energi- og forsyningsminister i den socialdemokratiske mindretalsregering, da ministeriet Mette Frederiksen tiltrådte den 27. juni 2019.
Dan Jørgensen fik fra regeringens tiltrædelse ansvaret for arbejdet med en ambitiøs klimalov med det mål at reducere drivhusgasser i Danmarks med 70 procent i forhold til niveauet i 1990. Det mål indgik i det forståelsespapir mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, der dannede grundlag for dannelse af mindretalsregeringen.

Taler