Skip to content

Elisabeth Møller Jensen

Forfatter og foredragsholder

31. dec 1946 (77 år)
Suste Bonnén

Profil

Elisabeth Møller Jensen, f. 31.12.1946, dansk mag.art. i nordisk litteratur. Hun har skrevet bøger om Thit Jensen (Roser og Laurbær (1978)) og Camilla Collett (Emancipation som lidenskab (1981/1987)). Som centerleder for KVINFO siden 1990, stifter af Kvindeligt Selskab, 1991, hovedredaktør af Nordisk kvindelitteraturhistorie (1993-98) og redaktør fra 1994 af Forum, KVINFOs tidsskrift for køn og kultur, har hun ydet et betydeligt bidrag til udviklingen af kvindeforskningen og den kønspolitiske diskussion.

Taler