Skip to content

Peter Thygesen Holm

Fagforeningsformand og politiker

7. okt 1848 - 26. sep 1898 (49 år)
Ingen kendte rettigheder

Profil

P. Holm, egl. Peter Thygesen Holm, 7.10.1848-26.9.1898, dansk fagforeningsmand og politiker. Holm var udlært skrædder og i 1873 medstifter af Skræddernes Fagforening, som han 1874-75 og 1876-81 var formand for. Han var i slutningen af 1870'erne blandt de ledende i reorganiseringen af den socialdemokratiske arbejderbevægelse og sad fra 1878 i partiets hovedbestyrelse. I 1884 indvalgtes han og Chr. Hørdum (1846-1911) som Folketingets første socialdemokrater; hans arbejdsområde var især de sociale sager. I 1897 blev han valgt til Borgerrepræsentationen i København, men året efter måtte han nedlægge sine politiske hverv pga. en sigtelse for at have misbrugt sin viden om kommunale grundkøb til personlig økonomisk vinding. Han døde, inden der faldt dom i sagen.

Taler