Skip to content

Viggo Hørup

Politiker, Venstre

22. maj 1841 - 15. feb 1902 (60 år)
F. Zachariae - Før og Nu, Historisk, Topografisk tidsskrift og illustrationsværk / Public domain

Profil

Viggo Hørup var en dansk politiker og redaktør. Viggo Hørup, der var søn af en nordsjællandsk landsbylærer, blev cand.jur. fra Københavns Universitet i 1867. Han besluttede sig tidligt for en politisk løbebane, og efter et forgæves forsøg på at blive valgt i 1872 blev han i 1876 MF for Venstre, valgt i Køgekredsen. I 1873 var han blevet tilknyttet den københavnske venstreavis Morgenbladet.
Viggo Hørup kom hurtigt frem i første række inden for Venstre og markerede sig i 1877 som Folketingets anklager i rigsretssagerne mod C.C. Hall og A.F. Krieger; de anklagede blev dog frifundet. I den tilspidsede konflikt mellem regeringen og Venstre fra slutningen af 1870'erne søgte Hørup konfrontation i en dobbelt kamp dels mod Estrup, dels mod Frede Bojsens nationalt indstillede, grundtvigske fløj af Venstre, der ønskede en tilnærmelse til det moderate Højre. Hørup allierede sig med brødrene Georg og Edvard Brandes og søgte længst muligt at holde venstrelederen Christen Berg på skarp konfrontationskurs, væk fra Bojsens moderate linje.

Taler