Skip to content

Elsebeth Gerner Nielsen

Politiker, Radikale

5. jan 1960 (64 år)
Folketinget

Profil

Elsebeth Gerner Nielsen, f. 5.1.1960, dansk politiker. Hun blev kandidat i socialvidenskab (cand.rer.soc.) i 1986 og var forsøgskonsulent ved Udviklingscentret for Folkeoplysning og Voksenundervisning 1989-92 og fra 1992 forskningsleder sammesteds. 1989-92 var hun tillige formand for den danske Brundtlandkampagne.
Elsebeth Gerner Nielsen blev MF for Det Radikale Venstre i 1994 og var bl.a. ordfører for kultur, medier og uddannelse. 1998-2001 var hun kulturminister i regeringen Nyrup Rasmussen. Hun var fra 2001 sit partis ordfører indenfor miljøpolitik, indvandrerpolitik og indtil 2007 socialpolitik. Med udgangen af 2007 forlod Elsebeth Gerner Nielsen Folketinget for at tiltræde en stilling som rektor for Designskolen Kolding. Hun var medlem af Det Etiske Råd 2008-11.

Taler