Skip to content

Hans Engell

Politiker og journalist

8. okt 1948 (75 år)
Folketinget

Profil

Hans Engell er en dansk politiker og journalist. Hans Engells politiske karriere følger et klassisk mønster. Han var aktiv i Det Konservative Folkeparti fra gymnasietiden, blev medlem af Konservativ Ungdoms hovedbestyrelse i 1969, uddannede sig til journalist i Det Berlingske Hus og blev i 1978 leder af partiets informations- og pressetjeneste. Han var forsvarsminister 1982-87 i regeringen Poul Schlüter og MF fra 1984. Efter afgang som minister var Engell formand for den konservative folketingsgruppe, indtil han i 1989 blev justitsminister i en ny konservativt ledet regering.
Efter Schlüters afgang i 1993 i forbindelse med Tamilsagen blev Engell politisk ordfører og formand for folketingsgruppen i en for partiet vanskelig situation. Hans placering i udvalg og bestyrelser i og uden for Folketinget vidnede om et stort engagement i forsvars- og sikkerhedsspørgsmål. I 1995 afløste Engell Torben Rechendorff som landsformand for Det Konservative Folkeparti. Engell placerede sig på partiets højrefløj, men forenede de markante konservative holdninger med pragmatisk betonede handlinger, hvilket bl.a. blev udmøntet i forlig med den socialdemokratisk ledede regering. Engell fremstod ligeledes som en veltalende debattør.

Taler