Skip to content

Frederik Hedegaard Jeppesen Borgbjerg

Redaktør og politiker

10. apr 1866 - 15. jan 1936 (69 år)
Royal Library, Copenhagen, Wikimedia Commons

Profil

F.J. Borgbjerg, egl. Frederik Hedegaard Jeppesen Borgbjerg, 10.4.1866-15.1.1936, dansk politiker og redaktør. Borgbjerg var fra ca. 1900 til midten af 1920'erne en af Socialdemokratiets mest indflydelsesrige personligheder og medvirkede stærkt ved fastlæggelsen af partiets moderate reformlinje; han var redaktør på Social-Demokraten 1911-24 og 1926-29.
Borgbjerg blev i sin tidlige ungdom påvirket af grundtvigianismen og påbegyndte i 1884 et aldrig afsluttet teologistudium. Gennem Studentersamfundet fik han kendskab til socialismen, blev i 1890 socialdemokrat og derefter en ivrig agitator især blandt landarbejderne, hvor han udfoldede sit talent som taler. Han var en af de første intellektuelle, der opnåede en ledende position i Socialdemokratiet og arbejderbevægelsen, og i 1898 blev han indvalgt i både Folketinget og Københavns Borgerrepræsentation. I forhandlingerne om Grundloven af 1915 spillede han en fremtrædende rolle.

Taler