Skip to content

Bendt Bendtsen

25. mar 1954 (70 år)
Ulrik Jantzen

Profil

Bendt Bendtsen, f. 25.3.1954, dansk politiker. Bendt Bendtsen er gårdejer og blev politiassistent i 1980 og kriminalassistent i 1984. Han var medlem af Odense Byråd 1989-99 og var 1994-2009 MF for Det Konservative Folkeparti. Bendt Bendtsen var socialpolitisk ordfører 1994-95, arbejdsmarkedspolitisk ordfører 1995-98 og retspolitisk ordfører 1998-99.
Som en løsning på Det Konservative Folkepartis ledelseskrise blev han i 1999 ved et kompromis mellem de to fløje i folketingsgruppen valgt som politisk leder og gruppeformand; året efter blev han tillige partiformand. Bendt Bendtsen fik skabt ro i partiet, der fik et relativt godt valg i 2001 og indgik i regeringen Fogh Rasmussen, hvor han blev økonomi- og erhvervsminister samt vicestatsminister, poster som han beholdt efter valget i 2005; 2001-02 var han tillige minister for nordisk samarbejde. Bendt Bendtsen trådte 2008 tilbage som formand for Det Konservative Folkeparti og som økonomi- og erhvervsminister; begge poster blev overtaget af Lene Espersen. I 2009 blev han valgt til Europa-Parlamentet og forlod Folketinget; han genvalgtes ved valget i 2014.

Taler