Skip to content

Eline Begtrup

Højskoleforstander, lærer og forfatter

7. aug 1860 - 13. jul 1947 (86 år)
Ingen kendte rettigheder

Profil

Eline Begtrup var præstedatter fra Birkerød, den næstyngste af ni børn. Faderen var ældre og svagelig og tog derfor ikke megen direkte del i børnenes opdragelse. Men han var retlinet og frisindet og prægede dermed børnene. Fra sin moder arvede hun veltalenhed og livlighed. Hendes nærmeste legekammerat i barndommen var broderen Holger B., med hvem hun opretholdt en tæt forbindelse livet igennem. Eline Begtrup fik ikke nogen egentlig uddannelse. Hun tog almindelig forberedelseseksamen, som hun senere supplerede med selvstudium og mange kurser, især inden for naturfagene.
I 1886 kom Eline Begtrup til Askov, hvor Holger B. var lærer på højskolen. Hun blev leder af Askov Friskole og senere tillige timelærer på Askov Højskole i zoologi og engelsk. Trods sin anerkendte faglige og pædagogiske kompetence fik Eline Begtrup ikke fast ansættelse på højskolen, da hun i 1892 søgte om det, kun tilbud om at fortsætte som hidtil. Grunden var, at det ikke var velset, dels at hun som kvinde ønskede at undervise på vinterskolen for unge mænd, dels at Darwins udviklingslære var grundlaget for hendes naturopfattelse. Udviklingslæren blev af den daværende lærerstab stort set tiet ihjel. Eline Begtrup derimod, fast forankret i sin kristentro, havde mod til at lade sine elever få del i sit fags nyeste resultater og diskutere det for mange af dem påtrængende spørgsmål om tro og viden. Hun fik livsvarige venner blandt eleverne, bl.a. den senere forfatter Martin Andersen Nexø. Da broderen i 1895 flyttede fra Askov for at oprette Frederiksborg Højskole, valgte Eline Begtrup også at rejse. Hun blev lærer på Ry Højskole, men drømte om at få et mere selvstændigt arbej- de.

Taler